top of page

AKTUALITĀTES

Būvju kadastrālā uzmērīšana vienkāršotā kārtībā

Gaidāmi grozījumi VZD cenrādī, risinājums, kas ļaus samazināt izmaksas ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumam ar apsekošanu apvidū.

Izmaiņas dalītā īpašuma gadījumos

Satversmes tiesa atceļ 4% zemes nomas maksas griestus dalītā īpašuma gadījumos. Ko tas nozīmē? Lasi rakstā.

Jaunais pašvaldību likums

Svarīga informācija par pirmpirkuma tiesībām!

Jaunie noteikumi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

Svarīga informācija par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumiem!

Placeholder Image

Piespiedu dalītā īpašuma gadījumi

Svarīga informācija visiem piespiedu dalītā īpašuma gadījumiem par zemes lietošanu!

Pārbūves un to dokumentācija

Esi veicis pārbūvi savā dzīvoklī? Kas jāzina, lai pareizi noformētu dokumentus un nākotnē nebūtu problēmas īpašumu pārdot

Vai pienācis gals kadastrālo uzmērīšanu rindām?

28.01.2023 stājas spēkā jauni Kadastra datu reģistrēšanas noteikumi

bottom of page