top of page

Jaunie noteikumi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

Svarīga informācija par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumiem!

Jaunie noteikumi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem


Lai no 2023. gada Rīgā turpinātu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus, pašvaldība atgādina, ka iedzīvotājiem līdz 1. janvārim jāreģistrē oficiālā elektroniskā adrese vai jāsniedz piekrišana elektroniskai saziņai ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi ar e-pasta starpniecību. Ja oficiālā elektroniskā adrese jau izveidota vai arī visa ar NĪN saistītā korespondence jau tiek saņemta e-pastā, iedzīvotājiem nekas nav jādara un vēršanās pārvaldē nav nepieciešama.

Ja nebūs reģistrēts elektroniskās saziņas kanāls, no 1. janvāra NĪN atvieglojumi netiks aprēķināti un iedzīvotāji saņems paziņojumus par nepieciešamību veikt NĪN samaksu pilnā apmērā. Tomēr 2023. gads būs pārejas periods - ja līdz 15.decembrim tiks izveidota oficiālā elektroniskā adrese vai būs piekrists elektroniskai saziņai ar pārvaldi ar e-pasta starpniecību, tad atvieglojumi tiks piešķirti par visu 2023. taksācijas gada periodu un tiks veikts maksājamā nodokļa pārrēķins.


📌 Lai iepazītos ar visu informāciju par jaunajiem noteikumiem apmeklē Riga portālu - https://www.riga.lv/lv/jaunums/ridziniekiem-nin-atvieglojumu-sanemsanai-jaregistre-elektroniskas-sazinas-kanals

bottom of page