top of page

Izmaiņas dalītā īpašuma gadījumos

Satversmes tiesa atceļ 4% zemes nomas maksas griestus dalītā īpašuma gadījumos. Ko tas nozīmē? Lasi rakstā.

Izmaiņas dalītā īpašuma gadījumos

Sāksim ar to, kas tad īsti ir piespiedu dalītais īpašums? Tas ir tiesisks stāvoklis, kurā zeme un uz tās esošās būves ir patstāvīgi īpašuma objekti, jeb vienkārši sakot – zeme pieder vienam īpašniekam, bet būve otram.
Kontekstam, tajos gadījumos, kad dzīvokļa īpašnieks ar zemes īpašnieku nevar vienoties par zemes gabala nomas maksu, zemes gabala piespiedu nomas maksa 2017. gadā bija nosakāma 6% apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības. Saeimā galīgajā lasījumā 2017. gadā pieņēma grozījumu, kas paredz pakāpenisku piespiedu zemes nomas maksas samazināšanu. Pēc tam zemes īpašnieki vērsās Satversmes tiesā ar sūdzību par pieņemto grozījumu. 2018. gadā Satversmes tiesa par neatbilstošu Satversmei atzina grozījumus likumos, kas no gada sākuma samazināja piespiedu nomas maksu dalītajos īpašumos. Tiesa noteica, ka grozījumi zaudēs spēku 2019. gada 1. maijā, šāds lēmums pieņemts, jo Satversmes tiesai nešķita, ka Saeima būtu pienācīgi izvērtējusi pamattiesību ierobežojuma ietekmi uz zemes īpašnieku stāvokli.

Šis lēmums 2019. gadā lika likumdevējam domāt par to kā atrisināt dalītā īpašuma problēmu, kas samilzusi ilgāk kā 25 gadu garumā. Problēma - īpašumi arvien tiek dalīti, kā dēļ veidojas strīdi par augstām nomas maksām, turklāt tagad Satversmes tiesa atzinusi, ka nedrīkst piespiedu kārtā samazināt zemes īpašniekam maksājamo nomu. Saeimai bija divi iespējamie risinājumi - vai zemi atsavināt piespiedu kārtā un vai tā būtu jāizpērk valstij. Tā 2019. gadā Tieslietu ministrija izstrādāja likumprojektu, kas noteica piespiedu nomas “griestus” 4% apmērā no kadastrālās vērtības, iepriekš tās svārstījās no 1,65% no kadastrālās vērtības līdz pat 9%. Tā 2021. gadā Saeima atbalstīja piespiedu nomas reformu, kas noteica fiksētu zemes lietošanas maksas apmēru 4% gadā no zemes kadastrālās vērtības visiem piespiedu dalītā īpašuma gadījumiem. Tādējādi agrāk noteiktā nomas maksa, ko zemes īpašnieki ar būvju īpašniekiem noteica pēc vienošanās vai ar tiesas spriedumu, vairs nebija spēkā.

Tā pēc vairāku privātpersonu pieteikumiem, kam pieder zeme vai domājamās daļas no zemes, Satversmes tiesa ierosināja 9 lietas, kas tika apvienotas vienā lietā. Viena no apstrīdētajām normām ir par iepriekšminētajiem 4%. Maksa – 4% no zemes kadastrālās vērtības – sastāv no divām komponentēm, viena 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības ir zemes nodoklis, bet 2,5% ir daļa, kas ir atlīdzība jeb ienākums no īpašuma. Tā šogad, maijā, šo normu par zemes lietošanas maksu tiesa atzina par Satversmei neatbilstošu. "Satversmes tiesa konstatēja, ka, mainoties kadastrālām vērtībām, mainās arī maksājuma apmērs. Kadastrālās vērtības bāze ir iesaldēta pēc tās nekustamo īpašumu vērtības, kas bija 2012. gadā. Ir acīmredzami, ka ekonomiskā situācija ir mainījusies, īpaši beidzamajā laikā, kad inflācijas procenti ir vispār zināms fakts. Satversmes tiesa secināja, ka šie 2,5%, kas rezultātā atvēlēti kā atlīdzība zemes īpašniekiem, nepilda atlīdzības funkciju," skaidroja Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Satversmei neatbilstošās normas tika atzītas par spēkā neesošām no 2024. gada 1. jūlija. Saskaņā ar Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmu dalītā īpašumā ir 206 000 būvju un ap 70 000 zemes vienību.

🔴Ko tas īsti nozīmē? Līdz 2024. gada 1. jūlijam zemes īpašnieki nevar prasīt vairāk par valstiski regulētajiem 4% nomas maksā, bet pēc šī datuma zemju īpašnieki varēs noteikt savu nomas maksu, ja Saeima (kurai tas ir uzdots par pienākumu) līdz tam, neizstrādās jaunu likumprojektu, kas to regulētu un taisnīgi līdzsvarotu zemes īpašnieku un būvju īpašnieku tiesības.

Tādējādi nopērkot, piemēram, dzīvokli, kuram zeme nav īpašumā ir jārēķinās ar zemes nomas maksu, tāpēc vienmēr pirms pirkšanas pārliecinies par zemes statusu. Bet, ja sadarbojies ar mums tad vari par to neuztraukties, jo mēs to un vēl daudzas būtiskas lietas noskaidrosim tavā vietā un tad par tām tev ziņosim, lai tu varētu taupīt savu laiku un tāpat pieņemt informētu lēmumu!

📌 Lai iepazītos ar visu informāciju par Satversmes tiesas lēmumu apmeklē portālu LSM -
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/02.05.2023-satversmes-tiesa-atcel-4-zemes-nomas-maksas-griestus-dalita-ipasuma-gadijumos.a507122/

bottom of page