top of page

Jaunais pašvaldību likums

Svarīga informācija par pirmpirkuma tiesībām!

Jaunais pašvaldību likums

2023. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunais Pašvaldību likums, kurā vairs nav iekļauts pašvaldību pirmpirkuma tiesību institūts.

Ko tas nozīmē nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru īpašuma sastāvā ir zeme ( zeme privātmāju būvniecībai un zeme jau ar apbūvi, lauksaimniecības zeme (ar atsevišķiem izņēmumiem), pārdodot šos īpašumus?

Tas nozīmē, ka pašvaldībai pēc nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas vairs nav jājautā pirmpirkuma tiesību atteikums, lai varētu to pārdot ieinteresētam pircējam un veiksmīgi reģistrēt īpašumu zemesgrāmatā uz pircēja vārda.

📌 Lai iepazītos ar visu informāciju par jaunajiem noteikumiem apmeklē LV portālu - https://lvportals.lv/skaidrojumi/347957-pasvaldibai-vairs-nav-japiedava-pirmpirkuma-tiesibas-2023

bottom of page