top of page

Vai pienācis gals kadastrālo uzmērīšanu rindām?

28.01.2023 stājas spēkā jauni Kadastra datu reģistrēšanas noteikumi

Vai pienācis gals kadastrālo uzmērīšanu rindām?

Vai pienācis gals kadastrālo uzmērīšanu rindām?
Rindas tiešām varētu samazināties.
Pozitīvu atbildi sniedz 2023.gada 24.janvārī pieņemtie Ministru kabineta grozījumi 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi".
Jaunā kārtība paredz gadījumus, kad var neveikt kadastrālo uzmērīšanu.
Šie grozījumi stājas spēkā 28.01.2023.

Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumos vissvarīgākie grozījumi ir veikti 3. un 29. punktā. Piemēram tagad Kadastrālo uzmērīšanu var neveikt gadījumā ja par ekspluatācijā pieņemtu inženierbūvi vai normatīvajos aktos būvniecības jomā noteikto pirmās grupas ēku (turpmāk - pirmās grupas ēka) iesniegts izpildmērījums. Kā arī lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu būvi (jaunbūvi) vai telpu grupu ir jāiesniedz nepabeigtas jaunbūves deklarāciju, kurai pievieno ēkas novietnes izpildmērījuma plānu, kurā norādīta ēkas kontūra un ēkas fotoattēlu par faktisko situāciju.

📌 Lai iepazītos ar visu informāciju par jaunajiem noteikumiem apmeklē likumi.lv portālu -
https://likumi.lv/ta/id/339046-grozijumi-ministru-kabineta-2012-gada-10-aprila-noteikumos-nr-263-kadastra-objekta-registracijas-un-kadastra-datu-aktualizacija

bottom of page