top of page

Piespiedu dalītā īpašuma gadījumi

Svarīga informācija visiem piespiedu dalītā īpašuma gadījumiem par zemes lietošanu!

Piespiedu dalītā īpašuma gadījumi

No 2022. gada 1. janvāra piespiedu nomas maksājums par citai personai piederošas zemes lietošanu dalītā īpašuma situācijās noteikts viens – četri procenti no zemes kadastrālās vērtības. Jaunās nomas maksas ieviešanai paredzēts viena gada pārejas periods, ja zemes īpašniekam un būves īpašniekam par nomas maksu pašreiz ir vienošanās vai arī šo maksu noteikusi tiesa, savukārt no 2024. gada 1. janvāra jaunais regulējums būs saistošs gadījumos, kuros zeme pieder valstij vai pašvaldībai.
Jaunais regulējums, ko tā izstrādātājs, Tieslietu ministrija, dēvē arī par piespiedu nomas reformu, ir noteikts likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” grozījumos, kas stājas spēkā piektdien, 29. oktobrī.

Likuma grozījumi nav plaši – ir papildināts 33. pants par zemes nomas līgumiem un nomnieka tiesībām būvēties, un iekļauti pieci jauni panti.

📌 Lai iepazītos ar visu informāciju par jaunajiem noteikumiem apmeklē LV protālu - https://lvportals.lv/skaidrojumi/334090-piespiedu-nomas-reforma-saksies-2022-gada-1-janvari-2021?fbclid=IwAR3b2qtmN56hSsWtSyN-ufyWfsJ_TBjrg56y3GgGhLY-32C1I7mAsPNY8ow

bottom of page