top of page

Pārbūves un to dokumentācija

Esi veicis pārbūvi savā dzīvoklī? Kas jāzina, lai pareizi noformētu dokumentus un nākotnē nebūtu problēmas īpašumu pārdot

Pārbūves un to dokumentācija

Mūsdienās daudzi jau zina, ka pirms tā saucamās sienu “pārbīdīšanas” ir jāsagatavo projekts, kas jāsaskaņo būvvaldē un vēlāk veiktās pārbūves ir jānodod ekspluatācijā. Parasti tās ir nenesošo sienu pārbūves, ko var paveikt ar vienkāršoto procedūru un procesa noslēgumā būvvalde izsniedz “Apliecinājuma karti” par būvdarbu atbilstību projektam. Ja veicat pamatīgas pārbūves, kas skar nesošās konstrukcijas, tad jāizstrādā pilns tehniskais projekts un, beidzot darbus, būvvalde izsniedz “Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā”.
Parasti cilvēki kļūdaini domā, ka ar šo lieta ir darīta un, kad tas nonāk līdz dzīvokļa pārdošanai, sastopas ar nesakritībām dokumentos. Šādos gadījumos parasti pircējs baidās pirkt īpašumu un arī bankas, kreditējot pircēju, pieprasa, lai dokumenti būtu sakārtoti. Tādēļ pārdošanas process var ļoti ievilkties.
Kur ir problēma? Tā slēpjas pēdējā solī, ko nepieciešams veikt, proti, reģistrēt pārbūvi zemesgrāmatā. Parasti dzīvokļu īpašumos pēc pārbūves mainās kvadratūra un tas obligāti ir jāreģistrē arī zemesgrāmatā.
Kā to paveikt?
Pirmais variants, jūs varat doties pie notāra, sastādīt un parakstīt nostiprinājuma lūgumu izmaiņu veikšanai zemesgrāmatā, un pats aizvest dokumentus, iesniegt zemesgrāmatā. Šis izmaksās līdz 50 EUR - ap 35 EUR (notāra pakalpojums) un 8 EUR kancelejas nodeva zemesgrāmatai.
Otrais variants, ja jums ir elektroniskais paraksts, jūs varat sastādīt nostiprinājuma lūgumu pats, autorizējoties zemesgramata.lv, izmatojot sadaļu E-lūgumi. Detalizēta instrukcija kā to paveikt ir atrodama šeit https://www.zemesgramata.lv/opendata/e_lug_instruk.pdf. Šajā gadījumā jūsu izmaksas sastādīs vien kancelejas nodevas apmēru 7,20 EUR. Ja esat pieredzējis interneta vidē, šis neaizņems vairāk par stundu. Rekvizītus kancelejas nodevas samaksai varat atrast šeit https://www.zemesgramata.lv/saturs/lv/10-6-6 .
Pie nostiprinājuma lūguma ir jāpievieno “Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā”, vai vienkāršotās renovācijas gadījumā (ja netiek skartas nesošās konstrukcijas) - Apliecinājuma karte, kurā ir ietverta gan I daļa (par ieceres akceptu), gan II daļa (par darbu pabeigšanu).
Mūsdienās šos dokumentus būvvalde izsniedz e-dokumentu veidā BIS vietnē (Būvniecības informācijas sistēma). Ja gadījumā akts jums ir izsniegts kaut kad senāk - papīra formātā, bet sakārtot zemesgrāmatu vēlaties elektroniski, to arī ir iespējams paveikt. Ieskenējat aktu, pievienojat pie e-lūguma un vēlāk aizvedot un iesniedzaot zemesgrāmatā akta oriģinālu.

bottom of page