top of page

Zeme ar plašām iespējām

Rīga, Rumbula

Jāņogu iela

PĀRDOD

2.234.000 EUR

Area

13,96 ha

Description

Viens no lielākajiem neapbūvētajiem zemes īpašumiem Rumbulā, kas piemērots mūsdienu prasībām atbilstoša loģistikas un industriālā parka būvniecībai.

Apbūves iespējas:

Saskaņā ar Rīgas pilsētas atļautās izmantošanas plānu, īpašums atrodas Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju apbūves teritorijā (J), kas pieļauj sekojošu izmantošanu:

•  komercdarbības objektu apbūve;

•  individuālo dzīvojamo māju apbūve;

•  daudzdzīvokļu māju apbūve;

•  u.c.

Šobrīd īpašums sastāv no vairākiem zemes gabaliem, bet, veicot nelielus uzlabojumus, uz tā būtu iespējams izveidot vismaz 2 mūsdienu prasībām atbilstošus loģistikas/ industriālos  centrus (ar kopējo platību ap 70000m2) ar visu nepieciešamo infrastruktūru, t.sk. plašām autostāvvietām.

Īpašums atrodas 100m attālumā no A6 šosejas – Maskavas ielas, kas ir viena no galvenajām Rīgas satiksmes maģistrālēm. Sava izdevīgā novietojuma dēļ īpašuma apkārtne pēdējos gados ir strauji attīstījusies kā industriālo parku, atsevišķu noliktavu un tirdzniecības apbūves vietu teritorija:

·  attālums līdz Rīgas centram – 11km;

·  attālums līdz Rīgas ostai – 13km;

·  attālums līdz Rīgas apvedceļam – 5km;

·  attālums līdz LDZ kravu iekraušanas vietai “Škirotava” - 5km;

·  attālums līdz plānotajam RAIL BALTIC Salaspils kravu pārkraušanas terminālim – 12km.Один из самых больших свободных участков в Румбуле, подходящий для строительства современного логистического и индустриального парка.

Варианты постройки:

Согласно плану разрешенного использования города Риги, недвижимость находится на территории многофункциональной застройки с жилой функцией (J), что позволяет использовать:

• строительство коммерческих объектов;

• строительство индивидуальных жилых домов;

• строительство жилых домов;

• и другие.

В настоящее время недвижимость состоит из нескольких земельных участков, но с небольшими улучшениями можно будет создать как минимум 2 логистических / промышленных центра (общей площадью около 70 000 м2) со всей необходимой инфраструктурой, в т.ч. большая парковка.

Недвижимость находится в 100 метрах от шоссе A6 - улица Маскавас, которая является одной из главных магистралей Риги. Благодаря выгодному расположению, окрестности объекта в последние годы быстро развивались как территория промышленных парков, отдельных складов и коммерческих зданий:

• расстояние до центра Риги - 11 км;

• расстояние до Рижского порта - 13 км;

• расстояние до Рижской объездной дороги - 5 км;

• расстояние до грузового места погрузки LDZ «Шкиротава» - 5 км;

• расстояние до планируемого грузового терминала RAIL BALTIC Саласпилс - 12 км.One of the largest vacant land plots in Rumbula, which is suitable for the construction of a modern logistics and industrial park.

DEVELOPMENT POSSIBILITIES:

According to the plan for the permitted use of Riga City, the property is located in the building area of Mixed Building with residential functions (J), which allows the following uses:

• construction of business facilities;

• construction of individual residential houses;

• construction of apartment buildings;

• and other.

The property currently consists of several land plots, but with minor improvements it would be possible to develop at least 2 logistics/industrial parks corresponding current requirements, with the common building area up to 70000sqm and with all the necessary infrastructure, including extensive parking lots

The property is located within 100 m from the A6 highway – Maskavas Street, which is one of the main highways of Riga. As a result of its beneficial location, area around this property has developed rapidly in recent years as an area of industrial parks, separate warehouses and commercial building sites:

• distance to city center – 11 km;

• distance to Riga port – 13 km;

• distance to bypass road of Riga – 5 km;

• the distance to LDZ transshipment station “Skirotava” - 5 km;

• distance to the planned RAIL BALTIC Salaspils cargo transshipment terminal – 12 km.

Agent

1.jpg

Ieva Āboliņa

+371 29403236

bottom of page