top of page

Zeme ar divstāvu privātmāju Teikā

Teika

Džutas iela 5

PĀRDOD

99.000 EUR

Mājas platība

97,2 m²

Zemes platība

764 m²

Istabu skaits

4

Guļamistabu skaits

2

Stāvi

2

Vannas istabu skaits

1

Apraksts

Pārdošanā tiek piedāvāts zemes gabals Teikā, ar pirmo stāvu no divstāvu privātmājas un saimniecības ēkām – garažas.


Zeme atrodas Rīgas pilsētas jaukta centra apbūves teritorijā ar iespēju būvēt ēku līdz 3 stāviem, kas tai piešķir ļoti plašu pielietojumu, kā privātmāju sektorā, tā arī komercapbūvei.


Zemes un mājas pirmā stāva saimniekiem pieder domājamā daļa no visa kopējā īpašuma, ir iespējams vienoties par otrā stāva domājamās daļas iegādi, tādējādi iegūstot īpašumā pilnā apmērā. Starp domājamo daļu īpašniekiem ir noslēgts kopīpašuma līgums.


Uz zemes pieejamās komunikācijas:

Mājai ir vietējā krāsns apkure

Elektroapgāde

Aukstā ūdens apgāde

Gāzes apgāde

Kanalizācija


Infrastruktūra:
100m līdz Brīvības ielai

6 km līdz Rīgas centram

Apkārt mūsdienīga apbūve un dažāda veida komercapbūve.

Papildu jautājumu gadījumā lūdzu zvaniet vai vienosimies par objekta apskati klātienē.Земельный участок с двухэтажным частным домом на Тейке


Предлагается к продаже земельный участок на Тейке, с первым этажом двухэтажного частного дома и надворными постройками - гаражом.


Земельный участок находится в зоне застройки смешанного центра города Риги с возможностью строительства здания до 3-х этажей, что дает ему очень широкое применение, как в частном жилищном секторе, так и в коммерческом строительстве.


Собственникам земли и первого этажа дома принадлежит предполагаемая часть всего общего имущества, есть возможность договориться о покупке предполагаемой части второго этажа, получив таким образом право собственности в полном объеме. Между собственниками предполагаемых долей заключен договор о совместной собственности.


Коммуникации доступные на земле:

В доме локальное печное отопление

Поставка электричества

Подача холодной воды

Газоснабжение

Канализация


Инфраструктура:

100 м до улицы Бривибас

6 км до центра Риги

Он окружен современными зданиями и различными типами коммерческих зданий.


В случае возникновения дополнительных вопросов звоните или договоримся о личном осмотре объекта.Land with a two-story private house in Teika


A plot of land in Teika is offered for sale, with the first floor of a two-story private house and outbuildings - a garage.


The land is located in the construction area of the mixed center of the city of Riga with the possibility of building a building up to 3 floors, which gives it a very wide application, both in the private housing sector and for commercial construction.


The owners of the land and the first floor of the house own the assumed part of the entire common property, it is possible to agree on the purchase of the assumed part of the second floor, thus gaining ownership in full. A co-ownership agreement has been concluded between the owners of the supposed shares.


Communications available on the ground:

The house has local furnace heating

Electricity supply

Cold water supply

Gas supply

Sewerage


Infrastructure:

100m to Brivibas Street

6 km to the center of Riga

It is surrounded by modern buildings and various types of commercial buildings.


In case of additional questions, please call or we will arrange to see the object in person.

Aģents

Ieva Foto 2.jpeg

bottom of page