top of page

Vissezonas māja 45 dienās

Nenoteikts

Nenoteikts

PĀRDOD

27.900 EUR

House area

37 m²

Land area

Nenoteikts

Rooms

1

Bedrooms

1

Floors

1

Bathrooms

1

Description

Vissezonas māja 45 dienās


Piedāvājam iegādāties uz pasūtījumu ražotas visu gadu dzīvojamas koka karkasa moduļu mājas. Vispopulārākais modelis ir Villa Eco. Māja sastāv no koka karkasa ar metāla iekšējo rāmi, kas nodrošina izturību un iespēju to pārvadāt. Tās ārējie izmēri ir 10,8x4,45 m, jumta augstums 3,8 m. Ražošanas process nav ilgāks par 45 dienām. Tā ir ātri uzstādāma un ar augstu siltumnoturību. Bāzes komplektācijā ietilpst iekšējā un ārējā apdare, siltināta mitrumizturīga grīda, ventilējama fasāde apšūta ar 21mm bieziem apdares dēļiem, siltināts valcprofila jumts, 3 pakešu PVC logi un durvis, elektroinstalācija, iebūvētie ūdensvadi, kanalizācija, gaisa ventilācija, āra apgaismojums. Atsevišķi piedāvājam sagatavot mājas uzstādīšanas vietu izbūvējot skrūvpāļu pamatus un ierīkot gaumīgu terasi. Lai maksimāli ekonomētu klientu laiku iesakām uzreiz uz vietas pasūtīt gan santehniku, gan virtuvi un virtuves tehniku, kuru iebūvēsim modulī.

Moduļu mājas vienmēr ir lielisks risinājums ne tikai ilglaicīgai dzīvošanai, bet arī kā neliels mājīgs birojs, bāzes vieta aktīvās atpūtas centros, nometnēs, komercobjektos. Vienmēr esam gatavi uzklausīt un ņemt vērā pasūtītāju idejas, pielāgot māju dizainu klientu vēlmēm. Pieejami arī citi modeļi.

Ja gribi, lai māja ilgi dzīvo – cel to no blokiem, ja gribi ilgi dzīvot pats – cel to no koka.Всесезонный дом за 45 дней


Предлагаем купить деревянные каркасные модульные дома на заказ для круглогодичного проживания. Самая популярная модель – Вилла Эко. Дом состоит из деревянного каркаса с металлическим внутренним каркасом, что обеспечивает его прочность и возможность транспортировки. Его внешние размеры 10,8х4,45 м, высота крыши 3,8 м. Производственный процесс не превышает 45 дней. Дом быстро монтируется и обладает высокой термостойкостью. В базовую комплектацию входит внутренняя и наружная отделка, утепленный влагостойкий пол, вентилируемый фасад, обшитый отделочными плитами толщиной 21 мм, крыша из утепленного прокатного профиля, 3-х пакетные окна и двери ПВХ, электромонтаж, встроенные водопроводные трубы, канализация, вентиляция, наружное освещение. Отдельно предлагаем подготовить место установки дома, соорудив фундамент на винтовых сваях и обустроив стильную террасу. Чтобы максимально сэкономить время заказчика, мы рекомендуем заказывать сантехнику, кухню и кухонную технику, которая будет встроена в модуль, прямо на месте.

Модульные дома – это всегда отличное решение не только для длительного проживания, но и в качестве небольшого уютного офиса, базы для центров активного отдыха, кемпингов, коммерческих объектов. Мы всегда готовы выслушать и учесть идеи заказчиков, адаптировать дизайн домов к пожеланиям заказчиков. Также доступны другие модели.

Хочешь, чтобы дом жил долго – строй его из блоков, хочешь сам долго жить – строй из дерева.An all-season house in 45 days


We offer made-to-order wooden frame modular houses for year-round living. The most popular model is Villa Eco. The house consists of a wooden frame with a metal inner frame, which provides strength and the transportation ability. External dimensions: 10.8x4.45 m, the roof height is 3.8 m. The production process does not exceed 45 days. It is quick to install and has high cold resistance. The basic package includes interior and exterior decoration, insulated moisture-resistant floor, ventilated facade covered with 21mm thick finishing boards, insulated rolled profile roof, 3-pack PVC windows and doors, electrical installation, built-in water pipes, drainage, air ventilation, outdoor lighting. Separately, we offer to prepare the installation site of the house by building screw pile foundations and installing a stylish terrace. In order to save the customer's time, we recommend ordering kitchen and kitchen appliances, which will be built into the module, right away on the spot.

Modular houses are always an excellent solution not only for long-term living, but also as a small cozy office, a base for active recreation centers, camps, commercial facilities. We are always ready to listen and take into account the ideas of the customers, to adapt the design of the houses to the wishes of the customers. Other models are also available.

If you want the house to live long - build it from blocks, if you want to live long yourself - build it from wood.

Agent

Ieva Foto 2.jpeg

bottom of page