top of page

Jaunbūvēta māja ar zemi, netālu no jūras

Ziemeļblāzma

''Ābelītes''

PĀRDOD

350.000 EUR

Mājas platība

225,35 m²

Zemes platība

1,46 ha

Istabu skaits

6

Guļamistabu skaits

3

Stāvi

2

Vannas istabu skaits

2

Apraksts

Plašs, kopts, ainavisks zemes īpašums ar jaunu būvētu māju dabas ielokā netālu no jūras.

Meža ielokā ar skaistu reljefu un diviem dīķiem izveidots skaists zemes īpašums ar kvalitatīvi uzbūvētu privātmāju liks jums aizmirst par trokšņaino pilsētu un ļaus baudīt dabas idilli.

Zemes īpašums sastāv no 3 zemes vienībām. Uz vienas no tām ir uzbūvēta kapitāla privātmāja divos stāvos. Uz otra zemes gabala ir atļauta būvniecība. Var uzbūvēt vēl vienu māju vai pirti pēc saviem ieskatiem. Zeme ir izlīdzināta un izveidots līdzens reljefs. Dīķi ir pietiekami dziļi, tajos dzīvo zivis. Vasarā dīķos mēdz arī atlidot putni kā piles un gulbji. Pie mājas vēl notiek labiekārtošanas darbi. Saimnieks plāno labiekārtot bioloģiskās attīrīšanas iekārtas zonu, lai skats priecē aci un arī pie mājas ieklāt bruģi, lai būtu ērti piebraukt pie mājas un piešķirtu papildus estētiskumu visam īpašumam.

Māja sastāv no 2 stāviem, ta ir jau nodota ekspluatācijā. Mājā vēl turpinās remonta un labiekārtošanas darbi. Pirmajā stāvā ir uztaisīta un pilnībā aprīkota virtuve ar visu nepieciešamo virtuves tehniku. Ir arī trīs dzīvojamās istabas, no kurām divas ir paredzētas kā guļamistabas. Visas sienas istabās ir nokrāsotas, ir palicis ielikt tikai grīdas segumu. Jāatzīmē, ka pirmajā stāvā ir ierīkotas siltās grīdas, kas efektīvi sildīs ziemas periodā. Otrajā stāvā ir paredzētas arī 3 plašas istabas, kas var kalpot gan kā guļamistabas, gan citiem mērķiem, piemēram, kā darba kabinets. Kā var redzēt plānā, otrajā stāvā ir paredzēti 2 sanmezgli, vienā vanna, otrā duša ar tualeti. Pēc saviem ieskatiem var ierīkot arī pirti.

Otrajā stāvā notiek reģipša montāžas darbi. Bildēs var redzēt, ka mājas būvniecībai tiek lietoti kvalitatīvi materiāli – impregnētas koka konstrukcijas, kuras amortize skaņas vibrācijas, tādējādi uzlabojot skaņas izolāciju starp istabām. Tāpat tiek lietota speciālā folija izolācija ārsienām un jumtam. Sienas ir būvētas no aeroblokiem, kas dod labu siltumizolāciju.

Visā mājā ir salikti kvalitatīvi trīs stiklu pakešu logi, kas sniedz labāku siltuma izolāciju, salīdzinot ar parastajiem pakešu logiem.  Palodzes ir veidotas no cietkoksnes masīvkoka. Apkuri visā mājā nodrošina granulu apkures katls. Ūdens tiek ņemts no dziļurbuma. Ūdens kvalitāte ir ļoti laba.

Liela daļa no teritorijas ir apjozta ar kvalitatīvu žogu ar betonētiem stabiem, kā arī iebraucamie vārti ir ar automātiku, kas atverās ar pults palīdzību. Pie zemes īpašuma pieder viss piebraucamais ceļš līdz pašam galvenajam ceļam, kas ir asfaltēts. Pa ceļu var ērti nokļūt līdz pašai jūrai, kas ir 4 kilometru attālumā. Tepat netālu sestdienās notiek arī Skultes tirgus, kur var iegādāties visādus zemnieku labumus un mājražotāju produkciju. Turpat atrodas arī neliels saimniecības veikals. Uz jūras pusi atrodas veikals ELVI, kas strādā cauru gadu. Rīgas centrs atrodas aptuveni stundas brauciena attālumā ar mašīnu. Līdz Limbažiem, kur ir lielais Maxima XX veikals, ir apmēram 30 minūtes. Līdz Pērnavai ir apmēram pusotras stundas brauciens.

Iestūrējiet savā jaunajā miera ostā un baudiet dabas idilli tikai stundas braucienā no Rīgas centra.

Zvaniet vai rakstiet. Atbildēsim uz Jūsu jautājumiem un vienosimies par dzīvokļa apskati.Просторный, ухоженный, благоустроенный участок с недавно построенным домом на лоне природы недалеко от моря.

Окруженный лесом с красивой местностью и двумя прудами, красивый участок с качественно построенным частным домом заставит вас забыть о шумном городе и позволит насладиться идиллией природы.

Земельный участок состоит из 3 земельных единиц. На одном из них построен двухэтажный капитальный частный дом. Разрешено строительство на другом участке земли. По вашему желанию вы можете построить еще один дом или баню. Земля была выровнена и создана ровная местность. Пруды достаточно глубокие, в них обитает рыба. Летом к прудам прилетают и такие птицы, как утки и лебеди. В доме все еще идет ремонт. Владелец планирует благоустроить территорию станции биологической очистки, чтобы вид радовал глаз, а также уложить перед домом брусчатку, чтобы к дому было удобно подъезжать и придать дополнительную эстетику дому и всему участку.

Дом состоит из 2 этажей, уже сдан в эксплуатацию. В доме продолжаются ремонтные работыи благоустройство. На первом этаже полностью оборудованная кухня со всей необходимой кухонной техникой. Также есть три гостиные, две из которых спроектированы как спальни. Все стены в комнатах покрашены, осталось уложить пол. Стоит отметить, что на первом этаже установлены теплые полы, которые обеспечат эффективное отопление в зимний период. На втором этаже также расположены 3 просторные комнаты, которые можно использовать как спальни или для других целей, например, кабинета. Как видно на плане, на втором этаже 2 санузла, один с ванной, другой с душем и туалетом. По вашему усмотрению также можно установить сауну.

На втором этаже ведетется монтаж регипса. На фотографиях видно, что при строительстве дома использованы качественные материалы – импрегнированные деревянные конструкции, которые гасят звуковые колебания, тем самым улучшая звукоизоляцию между помещениями. Также для наружных стен и крыши используется специальный фольгированный утеплитель. Стены построены из аэроблоков, которые обеспечивают хорошую теплоизоляцию.

Весь дом оснащен качественными стеклопакетами с тройным остеклением, которые обеспечивают лучшую теплоизоляцию по сравнению с обычными стеклопакетами. Подоконники изготовлены из массива твердых пород дерева. Отопление во всем доме осуществляется гранульным котлом. Воду берут из скважины. Качество воды очень хорошее.

Большая часть территории огорожена качественным забором с бетонными столбами, въездные ворота автоматические, открывающиеся с помощью пульта дистанционного управления. Земельный участок включает в себя всю подъездную дорогу до самой главной дороги, которая заасфальтирована. По дороге можно легко добраться до самого моря, которое находится в 4 километрах. Рядом по субботам также работает рынок Скулте, где можно купить всевозможные фермерские товары и продукты домашнего приготовления. Также имеется небольшой фермерский магазин. На берегу моря находится магазин ELVI, который открыт круглый год. Центр Риги находится примерно в часе езды на машине. До Лимбажи, где находится большой магазин Maxima XX, около 30 минут. До Пярну около полутора часа езды.

Направьтесь в свою новую гавань спокойствия и насладитесь идиллией природы всего в часе езды от центра Риги.

Звоните или пишите. Мы ответим на ваши вопросы и организуем осмотр квартиры.A spacious, well-kept, landscaped property with a newly built house in a natural setting near the sea.

Surrounded by a forest with a beautiful terrain and two ponds, a beautiful land with a quality built private house will make you forget about the noisy city and allow you to enjoy the idyll of nature.

The land property consists of 3 land units. A two-story capital private house has been built on one of them. Construction is permitted on the other plot of land. You can build another house or sauna as you wish. The land has been leveled and a flat terrain has been created. The ponds are deep enough, fish live in them. In the summer, birds such as ducks and swans also fly to the ponds. The house is still undergoing renovations. The owner plans to improve the area of the biological treatment plant, so that the view pleases the eye, and also to lay a pavement in front of the house, so that it is convenient to approach the house and give additional aesthetics to the entire property.

The house consists of 2 floors, it is already put into operation. Repair and improvement works are still ongoing in the house. On the first floor there is a fully equipped kitchen with all the necessary kitchen appliances. There are also three living rooms, two of which are designed as bedrooms. All the walls in the rooms have been painted, only the flooring remains to be installed. It should be noted that the first floor has warm floors, which will provide effective heating during the winter period. On the second floor, there are also 3 spacious rooms that can be used as bedrooms or for other purposes, such as a cabinet. As you can see in the plan, there are 2 bathrooms on the second floor, one planned with a bath, the other with a shower and toilet. At your discretion, you can also install a sauna.

On the second floor, plastering is being done. In the pictures, you can see that high-quality materials are used for the construction of the house - impregnated wooden structures, which dampen sound vibrations, thus improving sound insulation between rooms. Also, special foil insulation is used for external walls and roof. The walls are built of aeroblocks, which provide good thermal insulation.

The entire house is fitted with high-quality triple-glazed windows, which provide better thermal insulation compared to conventional double-glazed windows. The windowsills are made of solid hardwood. Heating throughout the house is provided by a pellet boiler. Water is taken from a borehole. The water quality is very good.

A large part of the territory is surrounded by a high-quality fence with concrete posts, and the entrance gate is automatic, which opens with the help of a remote control. The land property includes the entire access road up to the main road itself, which is asphalted. By road, you can easily get to the sea itself, which is 4 kilometers away. Nearby, on Saturdays, the Skulte market is also held, where you can buy all kinds of farmers' goods and home-made products. There is also a small farm shop. There is an ELVI store on the sea side, which is open all year round. The center of Riga is about an hour away by car. It takes about 30 minutes to Limbaži, where there is a large Maxima XX store. It is about an hour and a half drive to Pärnu.

Steer into your new haven of peace and enjoy the idyll of nature just an hour's drive from the center of Riga.

Call or write. We will answer your questions and arrange an inspection of the apartment.

Aģents

Ieva Foto 2.jpeg

Rolands Vaļķuns

+371 26317300

bottom of page