top of page

Ērta, gaiša un plaša ģimenes māja mierīgā, attīstītā, zaļā vidē

Mārupe

Gaujas iela 11

PĀRDOD

589.000 EUR

House area

380 m²

Land area

2525 m²

Rooms

8

Bedrooms

6

Floors

2

Bathrooms

4

Description

Māja divām ģimenēm!


Ērta, gaiša un plaša ģimenes privātmāja mierīgā, attīstītā, zaļā vidē Mārupē, ar perfektu infrastruktūru. Blakus gan bērnudārzi, gan skolas, gan veikali.


Ēka ir celta un šobrīd arī tiek izmantota kā dvīņu māja, kas sastāv no divām sekcijām attiecīgi 250m2 un 130m2 platībā. Katrai sekcijai ir sava ieeja ar vējtveri. Ēkas statuss – divu dzīvokļu māja.

Ir viena garāža, kas paredzēta divām mašīnām un viena kopēja apkures telpa.

Visai ēkai ir iespēja izbūvēt bēniņus.


Ēka ir celta no vieglbetona blokiem, pārsegumi – dzelzsbetona. Bitumena šindeļu jumta segums. Nodota ekspluatācijā 2010. gadā.

2525m2 plašajā zemes teritorijā atrodas arī pirts māja (41.1m2), atsevišķs pagrabs un basketbola laukums. Ir iekopts dārzs ar siltumnīcu.


Apkuri nodrošina gāzes apkures katls; pārējā komunikācija – pilsētas ūdens un kanalizācija; elektrība 2x32A (divi atsevišķi pieslēgumi); optiskais internets.

Visā mājā pa perimetru ir uzstādīta video novērošana;

Mājā ir iespēja abās sekcijās izbūvēt kamīnus;


Ir uzstādīta viedā māja jeb ar šīs sistēmas palīdzību ir iespējams attālināti vadīt  apgaismojumu, ir ierīkotas automātiskās gaismas un slēdži, uzstādīta automātika aizkariem un žalūzijām.


Mājā ir pārdomāts un funkcionāls plānojums, kas izvietots ēkas divos stāvos.


Pirmās sekcijas (250m2) pirmajā stāvā atrodas:

- Priekštelpa jeb vējtveris ērtai virsdrēbju un apavu novietošanai;

- Plaša dzīvojamā istaba, kas ir daļēji apvienota ar virtuves zonu;

- Vannas istaba ar wc;

- Kabinets;

- Saimniecības/apkures telpa;

- Garāža;

Otrajā stāvā atrodas:

- 3 izolētas guļamistabas;

- Plaša atpūtas istaba, kuru var izmantot pēc vajadzības un, kurai var izbūvēt atsevišķu ieeju;

- Vannas istaba ar vannu, wc un bidē;


Otras sekcijas (130m2) pirmajā stāvā atrodas:

- Priekštelpa jeb vējtveris ērtai virsdrēbju un apavu novietošanai;

- Dzīvojamā istaba, kas ir daļēji apvienota ar virtuves zonu;

- Vannas istaba ar dušu un wc;

Otrajā stāvā atrodas:

- Guļamistaba ar lielu iebūvēto skapi;

- Otra mazāka istaba, kuru arī var izmantot kā guļamistabu vai kā darbistabu jeb kabinetu;

- Liela, gaiša vannas istaba ar vannu, wc, bidē;

Māja ir pilnībā aprīkota, tiek pārdota ar visām mēbelēm un tehniku. Gatava dzīvošanai, ideāli piemērota lielām ģimenēm vai vairākām paaudzēm.


Arī ļoti laba investīciju iespēja –

1. Mazāko no sekcijām, piemēram, var izīrēt un nosegt kredīta maksājumu, jo teritoriju var pilnībā atdalīt ar žogu un ieejas pagalmā var veidot atsevišķas;

2. Ēkā izvietot privāto bērnudārzu;

Īpašumam ir iekopts un bruģēts pagalms .


Ļoti laba un ērta atrašanās vieta. Tuvu Lidosta “Rīga”, TC Spice, Jūrmala. Līdz Rīgas centram 15min brauciens.Дом на две семьи!


Уютный, светлый и просторный частный семейный дом в спокойном, развитом, зеленом районе Марупе, с прекрасной инфраструктурой. Рядом детские сады, школы, магазины.


Здание было построено и в настоящее время используется как двухквартирный дом, состоящий из двух секций площадью 250 м2 и 130 м2 соответственно. Каждая секция имеет отдельный вход с ветрозащитой. Статус здания – двухквартирный дом.

Имеется один гараж на две машины и одна общая котельная.

Все здание имеет возможность построить чердак.


Здание построено из легких бетонных блоков, перекрытия железобетонные. Кровля из битумной черепицы. Введен в эксплуатацию в 2010 году.

Земельный участок площадью 2525 м2 также включает баню (41,1 м2), отдельный подвал и баскетбольную площадку. Имеется ухоженный сад с теплицей.


Отопление осуществляется газовым котлом; прочие коммуникации – городская вода и канализация; электричество 2x32A (два отдельных подключения); оптический интернет.

Видеонаблюдение установлено по периметру всего дома;

В доме есть возможность построить камины в обеих секциях;


Установлен умный дом или с помощью этой системы можно удаленно управлять освещением, установлены автоматические светильники и выключатели, установлены автоматические шторы и жалюзи.


Дом имеет продуманную и функциональную планировку, которая раскинулась на двух этажах здания.


На первом этаже первой секции (250м2) расположены:

- Прихожая или ветрозащита для удобного размещения верхней одежды и обуви;

- Просторная гостиная, частично совмещенная с кухонной зоной;

- Ванная комната с туалетом;

- Кабинет;

- Коммунальные/отопительные помещения;

- Гараж;

На втором этаже расположены:

- 3 изолированные спальни;

- Просторный холл, который можно использовать по мере необходимости и для которого можно построить отдельный вход;

- Ванная комната с ванной, туалетом и биде;


На первом этаже второй секции (130м2) расположены:

- Прихожая или ветрозащита для удобного размещения верхней одежды и обуви;

- Гостиная, частично совмещенная с кухонной зоной;

- Ванная комната с душем и туалетом;

На втором этаже находятся:

- Спальня с большим встроенным шкафом;

- Еще одна комната меньшего размера, которую можно использовать как спальню, кабинет или кабинет;

- Большая, светлая ванная комната с ванной, туалетом, биде;


Дом полностью оборудован, продается со всей мебелью и техникой. Готов к заселению, идеально подходит для больших семей или нескольких поколений.


Также очень хорошая возможность для инвестиций –

1. Самый маленький из участков, например, можно сдать в аренду и покрыть платеж по кредиту, т.к. территорию можно полностью отделить забором и сделать отдельные въезды во двор;

2. Разместить в здании частный детский сад;

Участок имеет ухоженный и вымощенный двор.


Очень хорошее и удобное расположение. Рядом аэропорт "Рига", ТЦ Spice, Юрмала. 15 минут езды до центра Риги.House for two families!


A comfortable, bright and spacious private family house in a peaceful, developed, green environment in Mārupe, with perfect infrastructure. Kindergartens, schools, and shops are nearby.


The building has been built and is currently being used as a semi-detached house consisting of two sections of 250m2 and 130m2 respectively. Each section has its own entrance with a wind screen. Building status – two-apartment house.

There is one garage for two cars and one shared heating room.

The whole building has the possibility to build an attic.


The building is built from lightweight concrete blocks, the roofs are reinforced concrete. Bitumen shingle roofing. Commissioned in 2010.

The 2525m2 land area also includes a sauna house (41.1m2), a separate basement and a basketball court. There is a cultivated garden with a greenhouse.


Heating is provided by a gas boiler; other communication – city water and sewerage; electricity 2x32A (two separate connections); optical internet.

Video surveillance is installed around the perimeter of the entire house;

The house has the possibility to build fireplaces in both sections;


A smart house has been installed, or with the help of this system it is possible to remotely control the lighting, automatic lights and switches have been installed, automatic curtains and blinds have been installed.


The house has a thoughtful and functional layout, which is spread over two floors of the building.


On the first floor of the first section (250m2) there are:

- Anteroom or wind cover for convenient placement of outerwear and shoes;

- A spacious living room, which is partially combined with the kitchen area;

- Bathroom with wc;

- Cabinet;

- Utility/heating room;

- Garage;

On the second floor there are:

- 3 isolated bedrooms;

- A spacious lounge that can be used as needed and for which a separate entrance can be built;

- Bathroom with bathtub, wc and bidet;


On the first floor of the second section (130m2) there are:

- Anteroom or wind cover for convenient placement of outerwear and shoes;

- The living room, which is partially combined with the kitchen area;

- Bathroom with shower and wc;

On the second floor there are:

- Bedroom with a large built-in wardrobe;

- Another smaller room, which can also be used as a bedroom or as a study or office;

- Large, bright bathroom with bathtub, wc, bidet;


The house is fully equipped, sold with all furniture and appliances. Ready to move in, ideal for large families or multiple generations.


Also a very good investment opportunity –

1. The smallest of the sections, for example, can be rented out and cover the loan payment, because the territory can be completely separated by a fence and separate entrances to the yard can be made;

2. Place a private kindergarten in the building;.


The property has a well-kept and paved yard.


Very good and convenient location. Close to "Riga" Airport, TC Spice, Jurmala. A 15-minute drive to the center of Riga.

Agent

Ieva Foto 2.jpeg

Elīna Krūmiņa

+371 29151591

bottom of page