top of page

Zeme uz A.Deglava ielas

Rīga, Purvciems

A.Deglava 41

PĀRDOD

288.000 EUR

Platība

4469 m²

Apraksts

Zeme uz A.Deglava ielas.

Pārdod zemi TOP lokācijā. Atrodas pie intensīvas automašīnu un gājēju ielas.

Platība 4469 m2.

Daļa zemes atrodas Deglava ielas sarkanajās līnijās, kur var būvēt stāvvietas.

Dziļākajā zemes daļā iespējams apbūvēt apmēram 1460 m2.

Plašas izmantošanas iespējas - zeme atrodas JC2 (Jaukta Centra) apbūves zonējumā.

Iespējams būvēt:

- daudzdzīvokļu mājas (11006)

- biroju ēkas (12001)

- tirdzniecības vai pakalpojumu objektus (12002), u.c.

Atļauts būvēt līdz 6 stāviem.

Minimālā brīvā teritorija dzīvojamajai apbūvei ir 40%, komerciālai apbūvei ir 10%.

Apbūves intensitāte līdz 220%.

Lieliska infrastruktūra – sabiedriskais transports uz visām pusēm, līdz centrālajai stacijai 10-15 minūtes, blakus skolas, bērnu dārzi un veikali.


Земельный участок на улице А. Деглава.

Продается земельный участок в ТОП-локации. Расположен на оживленной улице для автомобилей и пешеходов.

Площадь 4469 м2.

Часть земли расположена в черте красной линии улицы Деглава, где можно расположить парковочные места.

В глубине участка можно строить, площадь застройки около 1460 м2.

Широкий спектр использования - земля расположена в зоне JC2 (Смежная застройка).

Возможная застройка:

- многоквартирные дома (11006)

- офисные здания (12001)

- объекты торговли или обслуживания (12002) и многое другое.

Разрешено строить до 6 этажей.

Минимальная свободная площадь для жилищного строительства – 40%, для коммерческого строительства – 10%.

Интенсивность строительства до 220%.

Отличная инфраструктура - общественный транспорт во всех направлениях, до центрального вокзала 10-15 минут, рядом школы, детские сады и магазины.


Land on A. Deglava street.

Land for sale in TOP location. Located on a busy street for cars and pedestrians.

Area 4469 sq.m.

Part of the land is located on the city’s red lines of Deglava Street, which can be used for parking spaces.

In the deepest part of the land, it is possible to build up 1460 sq.m. building foot.

Wide range of uses - the land is located in the JC2 (Mixed Center) construction zone.

It is possible to build:

- apartment buildings (11006)

- office buildings (12001)

- trade or service objects (12002), etc.

It is allowed to build up to 6 floors.

The minimum free area for residential construction is 40%, for commercial construction is 10%.

Construction intensity up to 220%.

Excellent infrastructure - public transport in all directions, 10-15 minutes to the central station, nearby schools, kindergartens and shops.

Aģents

1.jpg

Ieva Āboliņa

+371 29403236

bottom of page