top of page

Zeme TOP lokācijā

Rīga, Purvciems

Deglava 37

PĀRDOD

798.000 EUR

Platība

11 186 m²

Apraksts

Zeme TOP lokācijā

Atrodas pie intensīvas automašīnu un gājēju ielas.

Platība 11 186 m2 (1,12 ha).

Īpašums sastāv no 2 zemes gabaliem  - Deglava 37 un Deglava 41.

Daļa zemes atrodas Deglava ielas sarkanajās līnijās, kur var būvēt stāvvietas.

Dziļākajā zemes daļā iespējams apbūvēt apmēram 5000 m2.

Plašas izmantošanas iespējas - zeme atrodas JC2 (Jaukta Centra) apbūves zonējumā.

Iespējams būvēt:

- daudzdzīvokļu mājas (11006)

- biroju ēkas (12001)

- tirdzniecības vai pakalpojumu objektus (12002)

- citus dažādus objektus, tai skaitā ražošanas

Atļauts būvēt līdz 6 stāviem.

Minimālā brīvā teritorija dzīvojamajai apbūvei ir 40%, komerciālai apbūvei ir 10%.

Apbūves intensitāte līdz 220%.

Visas pilsētas komunikācijas –zemes gabala aizmuguri šķērso ūdens, kanalizācijas, lietus kanalizācijas, gāzes un Tet interneta vadi. Elektrība tuvāk Deglava ielai.

Lieliska infrastruktūra – sabiedriskais transports uz visām pusēm, līdz centrālajai stacijai 10-15 minūtes, blakus skolas, bērnu dārzi un veikali.


Земля в ТОП-локации

Расположен на оживленной улице для автомобилей и пешеходов.

Площадь 11 186 м2 (1,12 га).

Недвижимость состоит из 2 земельных участков - Деглава 37 и Деглава 41.

Часть земли расположена в черте красной линии улицы Деглава, где можно расположить парковочные места.

В глубине участка можно строить, площадь застройки около 5000 м2.

Широкий спектр использования - земля расположена в зоне JC2 (Смежная застройка).

Возможная застройка:

- многоквартирные дома (11006)

- офисные здания (12001)

- объекты торговли или обслуживания (12002)

- многое другое в том числе производственная.

Разрешено строить до 6 этажей.

Минимальная свободная площадь для жилищного строительства – 40%, для коммерческого строительства – 10%.

Интенсивность строительства до 220%.

Все городские коммуникации – вода, канализация, ливневая канализация, газ и интернет проходят через заднюю часть участка. Электричество ближе к улице Деглава.

Отличная инфраструктура - общественный транспорт во всех направлениях, до центрального вокзала 10-15 минут, рядом школы, детские сады и магазины.


Land for sale in TOP location

Located on a busy street for cars and pedestrians.

Area 11 186 sq.m. (1,12 ha).

The property consists of 2 plots of land - Deglava 37 and Deglava 41.

Part of the land is located on the city’s red lines of Deglava Street, which can be used for parking spaces.

Allowed construction area is in the deepest part of the land, the construction area is around 5000 sq.m.

Wide range of uses - the land is located in the JC2 (Mixed Center) construction zone.

It is possible to build:

- apartment buildings (11006)

- office buildings (12001)

- trade or service objects (12002)

- and other purposes including production

It is allowed to build up to 6 floors.

The minimum free area for residential construction is 40%, for commercial construction is 10%.

Construction intensity up to 220%.

All city utilities – water, sewage, rain  sewage, gas and Tet internet lines are crossing the back of the plot. Electricity closer to Deglava street.

Excellent infrastructure - public transport in all directions, 10-15 minutes to the central station, nearby schools, kindergartens and shops.

Aģents

1.jpg

Ieva Āboliņa

+371 29403236

bottom of page