top of page

Zeme rūpnieciskajai apbūvei Mārupes novadā

Mārupe

Lilitas, Mārupes nov.

PĀRDOD

120.000 EUR

Platība

6,94 ha

Apraksts

Zemes gabals Mārupes novadā, Salas pagastā, robežojas ar valsts autoceļu A10, E22 Ventspils - Rīga.

Zemesgabals atrodas gleznainā teritorijā, blakus Lielupei un Babītes ezeram.

Kopējā platība 6.94 ha.


Ir aktuāls nekustamā īpašuma vērtējums - 151 000 EUR


Pēc Mārupes novada teritoriālā plānojuma zemes gabals atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorijā.

Zemes gabalu var izmantot kā saules paneļu parku.

Uz zemes gabala ir atļauts būvēt noliktavu, darījumu iestādi, biroja ēku, mazumtirdzniecības un pakalpojuma būvi, vieglas ražošanas uzņēmumu, lauksaimniecības ražošanas būvi, aizsardzības un drošības iestādi.


Zvaniet, vienosimies par īpašuma apskati Jums ērtā laikā.Земельный участок в Марупском крае, Салская волость, граничит с государственной трассой A10, E22 Вентспилс - Рига.

Земельный участок находится на живописной территории, рядом с Лиелупе и Бабитским озером.

Общая площадь 6,94 га.


Оценка недвижимости актуальна - 151 000 евро.


Согласно территориальному планированию Марупского района земельный участок находится в зоне промышленной застройки.

Земельный участок можно использовать как парк солнечных батарей.

На земельном участке разрешено строительство склада, хозяйственного учреждения, офисного здания, торгово-сервисного здания, предприятия легкой промышленности, здания сельскохозяйственного производства, учреждения обороны и безопасности.


Звоните, организуем осмотр недвижимости в удобное для вас время.The plot of land in Mārupe county, Sala parish, borders the state highway A10, E22 Ventspils - Riga.

The land plot is located in the picturesque territory, next to Lielupe and Babīte lake.

The total area is 6.94 ha.


The real estate valuation is current - 151,000 EUR


According to the territorial planning of the Mārupe region, the plot of land is located in the area of industrial development.

The plot of land can be used as a solar panel park.

It is allowed to build a warehouse, a business institution, an office building, a retail and service building, a light manufacturing company, an agricultural production building, a defense and security institution on the plot of land.


Call, we will arrange a property inspection at a time convenient for you.

Aģents

1.jpg

bottom of page