top of page

Zeme rūpnieciskajai apbūvei

Rīga., Rumbula / TEC2 Acone

Granīta iela 38

PĀRDOD

350.000 EUR

Platība

3,53 ha

Apraksts

Plašs zemes gabals Granīta ielā pie TEC2. 

▪ Sastāv no diviem zemes gabaliem 1,41 un 2,12 ha. 

▪ Rūpnieciskās apbūves teritorija (R). 

▪ Atrodas 2.līnijā no Granīta ielas. 

▪ Piebraucamais ceļš. 

▪ Saņemti Tehniskie noteikumi elektrības izbūvei (derīgi līdz 2022.g.sept.). Ir pieprasīti TN gāzei. 

▪ Uz robežas ar Rīgas un Stopiņu novadiem. 

▪ Apkārtne strauji attīstās, blakus tiek paredzēts Ulbrokas apvedceļa posms, kas savienos apkārtni ar Dreiliņu apli. 

▪ Blakus dažādi industriālie objekti. 

▪ Sabiedriskais transports - autobuss.


Участок под Промышленную застройку на улице Гранита напротив ТЭЦ2.

▪ Состоит из двух земельных участков 1.41 и

2,12 га.

▪ Териториальная зонировка промышленной застройки (R).

▪ Расположен на 2-й линии от улицы Гранита.

▪ Подъездная дорога.

▪ Получен Технический регламент на электроэнергию

на строительство (действителен до сентября 2022 года). Иметь

требуется для ТН газа.

▪ На границе с Рижским и Стопинским уездами.

▪ Район быстро развивается, рядом

планируется участок обхода Улброки, который

соединит область с кругом Дрейлини.

▪ Рядом различные промышленные объекты.

▪ Общественный транспорт - автобус.


Land for industrial construction on Granīta Street opposite TEC2.

▪ Consists of two plots of land 1.41 and

2.12 ha.

▪ Industrial building area (R).

▪ Located on the 2nd line from Granīta Street.

▪ Access road.

▪ Received Technical Regulations for electricity

for construction (valid until September 2022). Waiting for Technical Regulations for gas.

▪ On the border with Riga and Stopiņi counties.

▪ The neighborhood is developing rapidly, nearby

a section of the Ulbroka highway is planned, which

will connect the area with the Dreilini circle.

▪ Nearby various industrial facilities.

▪ Public transport - bus.

Aģents

1.jpg

Ieva Āboliņa

+371 29403236

bottom of page