top of page

Zeme Mārupē pie t/c Spice

Mārupe

Dikļu 93

PĀRDOD

448.000 EUR

Platība

5739 m²

Apraksts

Zeme Mārupē pie t/c Spice


Pārdod zemi lieliskā vietā, starp t/c Spice un Mārupes vidusskolu. Klusa iela ar sakārtotu un zaļu apkārtni.

Platība 5739 kv.m.

Zemes gabals ir līdzens.

Asfaltēts piebraucamais ceļš.

Komunikācijas: gāze, pilsētas ūdens un kanalizācija – viss uz ielas pie zemes gabala.

Trīs elektrības kastes uz zemes gabala.


Ir spēkā detalplānojums, saskaņā ar kuru zeme atrodas J-4 Jauktas darījumu un dzīvojamās teritorijas zonējumā. Vēlams veidot paaugstināta blīvuma apbūvi -  rindu mājas, vairākdzīvokļu ēkas kopā ar apkalpes objektiem - veikaliem, medicīnas, izglītības vai citu pakalpojumu iestādēm.

Maksimālais apbūves blīvums – 60%.

Minimālā brīvā teritorija – 40%.


Saskaņā ar teritorijas plānojumu zemes galvenais izmantošanas veids ir – savrupmāju dzīvojamā apbūve (DzS).

Maksimālais apbūves blīvums – 40%.

Minimālā brīvā teritorija – 50%.

Maksimālais apbūves stāvu skaits 3 stāvi.

Iespējamās papildus izmantošanas iespējas: Tirdzniecības, pakalpojumu objekti, pirmsskolas izglītības iestādes, veselības aizsardzības un sociālās aprūpes objekti.


Tuvumā lieliskais daudzdzīvokļu projekts Lindenholma, ar bērnu rotaļu laukumiem un sakoptu vidi.

Teicama infrastruktūra – autobusa pietura pie mājas, t/c Spice ar dažādiem veikaliem, restorāniem, kafejnīcām, sporta centriem un pakalpojumiem vien dažu minūšu attālumā. Restorāns Hercogs – 2 kvartāli. Dažādas skolas un bērnu dārzi – viss tuvu un viegli sasniedzams. Netālu būvējas jauns Depo veikals. Biroju kompleksi Baltais vējš un Business garden. Lidosta “Rīga” – 10 min ar automašīnu. Rīgas centrs 15-25 min ar automašīnu, atkarībā no satiksmes intensitātes.Земельный участок в Марупе возле т/ц Spice


Продается земельный участок в прекрасном месте, между т/ц Spice и Марупской средней школой. Тихая улица с аккуратным и зеленым районом.

Можно строить рядные дома, жилые дома или магазины, медицинское, образовательное или другое обслуживающее учреждение.

Площадь 5739 кв.м.

Земельный участок ровный.

Асфальтированная поездная дорога.

Коммуникации: газ, городская вода и канализация – все на улице, рядом с земельным участком.

Электричество - на участке уже установлены три электрощита.


В силе детальная планировка, в соответствии с которой земля находится в зоне смешанного использования и жилой застройки J-4. Желательно создавать застройку повышенной плотности - рядные дома, многоквартирные здания вместе с объектами обслуживания - магазинами, медицинскими, образовательными или другими учреждениями обслуживания.

Максимальная плотность застройки - 60%.

Минимальная свободная территория - 40%.


Основной вид использования земели согласно плану территории – жилищное строительство индивидуальных домов (ДзС).

Максимальная плотность застройки – 40%.

Минимальная свободная площадь – 50%.

Максимальное количество этажей здания – 3 этажа.

Возможное дополнительное использование: Объекты торговли, обслуживания, дошкольные образовательные учреждения, объекты здравоохранения и социальной защиты.


Рядом отличный жилой проект Линденхольма, с детскими площадками и приятной средой.

Отличная инфраструктура - автобусная остановка рядом с домом, Т/Ц Спице различными магазинами, ресторанами, кафе, спортивным центром и разными услугами всего в нескольких минутах ходьбы. Ресторан Hercogs - 2 квартала. Различные школы и детские сады – все близко и легко добраться. Недалеко строится новый магазин «Депо». Офисные комплексы Baltais vējs и Бизнес-Гарден. Аэропорт Риги – 10 минут на машине. До центра Риги 15-25 минут на машине, в зависимости от интенсивности движения.Land in Mārupe near s/c Spice


Land for sale in a great location, between s/c Spice and Mārupe secondary school. A quiet street with an orderly and green neighborhood.

Area 5739 sq.m.

The plot of land is flat.

Asphalted driveway.

Utilities: gas, city water and sewage - everything on the street right at the plot.

Three electricity boxes already on the plot.


There is a detailed plan in force, according to which the land is located in the J-4 Mixed-Use and Residential Area zone. It is preferable to develop high-density buildings - town houses, multi-apartment buildings together with service facilities such as shops, medical, educational, or other service institutions.

The maximum building density is 60%.

The minimum free area is 40%.


The main type of land use according to territorial zonning is residential construction of detached houses (DzS).

Maximum building density – 40%.

Minimum free area – 50%.

The maximum number of building floors is 3 floors.

Possible additional uses: Trade, service objects, preschool educational institutions, health protection and social care objects.


Beautiful apartment project Lindenholma nearby, where there is children's playgrounds and a pleasant environment.

Excellent infrastructure - bus stop near the house, s/c Spice with various shops, restaurants, cafes, sports centers and services just a few minutes away. Restaurant Hercogs - 2 blocks. Various schools and kindergartens - everything is close and easy to reach. A new DIY store Depo is being built nearby. Office complexes Baltais vējš and Business Garden. Riga Airport - 10 minutes by car. Riga center 15-25 minutes by car, depending on traffic intensity.

Aģents

1.jpg

Ieva Āboliņa

+371 29403236

bottom of page