top of page

Zeme lidostas “Rīga” tuvumā

Rīga, Šampēteris - Pleskodāle

K.Ulmaņa gatve 117

PĀRDOD

1.478.800 EUR

Platība

1,85 ha

Apraksts

Pārdod plašu, līdzenu zemes gabalu ar tiešu izeju uz K. Ulmaņa gatvi

 • Zeme sastāv no 3 zemes gabaliem: Grenču 2, Grenču 2a un Mūkupurva 3;

 • Platība 18485 kv.m.

 • Iebraukšana un lieliska redzamība no K.Ulmaņa gatves;

 • Tīrs lauks bez ēkām un kokiem;

 • Lieliska transporta plūsma;

 •  Atrodas: Jaukta darījumu teritorija ar dzīvojamo funkciju;

 • Vēsturiski ir bijis izveidots skiču projekts, kas paredz konferenču centra izbūvi;

 • Maksimālais stāvu skaits - 9 stāvi;

 • Maksimālā apbūves intensitāte 260%;

 • Minimālā brīvā teritorija 21%;

 • Zemes gabals atrodas tiešā lidostas Rīga tuvumā;

 • Komunikācijas uz K.Ulmaņa gatves.Продается большой, ровный участок земли с прямым выходом на К. Улманяс гатви.

 • Земельный участок состоит из 3-х участков: Гренчу 2, Гренчу 2а и Мукупурва 3;

 • Площадь 18485 кв.м.

 • Въезд и отличная видимость с гатве К.Улманис;

 • Чистое поле без построек и деревьев;

 • Отличный транспортный поток;

 • Расположен: смешанный деловой район с жилой функцией;

 • Исторически сложился эскизный проект, предусматривающий строительство конференц-центра;

 • Максимальная этажность - 9 этажей;

 • Максимальная интенсивность строительства 260%;

 • Минимальная свободная площадь 21%;

 • Земельный участок находится в непосредственной близости от Рижского аэропорта;

 • Kоммуникации по улице К.Улманя.A large, flat plot of land with a direct exit to K. Ulmaņas gatve for sale

 • The land consists of 3 plots of land: Grenču 2, Grenču 2a and Mūkupurva 3;

 • Area 18485 sq.m.

 • Entry and excellent visibility from K.Ulmanis gatve;

 • A clean field without buildings and trees;

 • Excellent traffic flow;

 • Located: Mixed business area with residential function;

 • Historically, a sketch project has been created, which envisages the construction of a conference center;

 • Maximum number of floors - 9 floors;

 • Maximum building intensity 260%;

 • Minimum free area 21%;

 • The plot of land is located in the immediate vicinity of Riga airport;

 • Engneering ommunications on K. Ulmana street.

Aģents

1.jpg

Ieva Āboliņa

+371 29403236

bottom of page