top of page

Zeme industriālajai apbūvei

Rīga

Dzirciema iela

PĀRDOD

1.199.000 EUR

Platība

14,5421 ha

Apraksts

Pārdod plašu investīciju zemi komerciālai vai industriālai apbūvei Iļģuciemā, blakus Spilves lidostai.

Īpašums sastāv no 8 blakus esošiem zemes gabaliem.

Platība kopā: 145 421 m2 (14,5 ha).

Platība pa zemes gabaliem:

-  Dzirciema iela 122, Rīga, LV-1055 (47 933 m2)

-  Dzirciema iela 98, Rīga, LV-1055 (11 309 m2)

-  Dzirciema iela 98A, Rīga, LV-1055 (14 478 m2)

-  Dzirciema iela 98B, Rīga, LV-1055 (16 958 m2)

-  Dzirciema iela 96, Rīga, LV-1055 (15 506 m2)

-  Dzirciema iela 96A, Rīga, LV-1055 (10 880 m2)

-  Dzirciema iela 96B, Rīga, LV-1055 (12 519 m2)

-  Dzirciema iela 96C, Rīga, LV-1055 (15 838 m2)

Iespēja iegādāties pa daļām.

Apbūves intensitāte līdz 280%.

Zonējums: Jaukta apbūves teritorija.

Atļautā izmantošana: tirdzniecības, pakalpojumu, biroju, noliktavas un vieglās rūpniecības apbūve.

Asfaltēts piebraucamais ceļš.

Ērta piebraukšana ar kravas transportu.

Tuvumā plānojas jaunās šosejas Ziemeļu koridors izbūve.

Uz īpašuma robežas ir strādājošs dzelzceļa atzars.

Apkārt daudz dažādu industriālu objektu.

Ērta sabiedriskā transporta plūsma - autobusa pietura tieši blakus īpašumam.Продается обширная инвестиционная земля для коммерческой или индустриальной застройки в Ильгюциемсе, рядом с аэропортом Спилве.

Имущество состоит из 8 прилегающих земельных участков.

Общая площадь: 145 421 м2 (14,5 га).

Площадь по земельным участкам:

-  Dzirciema iela 122, Riga, LV-1055 (47 933 m2)

-  Dzirciema iela 98, Riga, LV-1055 (11 309 m2)

-  Dzirciema iela 98A, Riga, LV-1055 (14 478 m2)

-  Dzirciema iela 98B, Riga, LV-1055 (16 958 m2)

-  Dzirciema iela 96, Riga, LV-1055 (15 506 m2)

-  Dzirciema iela 96A, Riga, LV-1055 (10 880 m2)

-  Dzirciema iela 96B, Riga, LV-1055 (12 519 m2)

-  Dzirciema iela 96C, Riga, LV-1055 (15 838 m2)

Возможность приобрести по частям.

Интенсивность застройки до 280%.

Зонирование: смешанная территория застройки

Разрешенное использование: застройка торговлей, услугами, офисами, складами и легкой промышленностью.

Асфальтированная подъездная дорога.

Удобный подъезд на грузовом транспорте.

Вблизи планируется строительство нового шоссе «Северный коридор».

На границе собственности - работающая железнодорожная ветка.

Вокруг много различных индустриальных объектов.

Автобусная остановка у собственности.Large investment land for commercial or industrial construction for sale in Ilguciems, next to Spilve Airport.

The property consists of 8 adjacent land plots.

Total area: 145 421 m2 (14.5 ha).

Area for each land plot:

-  Dzirciema iela 122, Riga, LV-1055 (47 933 m2)

-  Dzirciema iela 98, Riga, LV-1055 (11 309 m2)

-  Dzirciema iela 98A, Riga, LV-1055 (14 478 m2)

-  Dzirciema iela 98B, Riga, LV-1055 (16 958 m2)

-  Dzirciema iela 96, Riga, LV-1055 (15 506 m2)

-  Dzirciema iela 96A, Riga, LV-1055 (10 880 m2)

-  Dzirciema iela 96B, Riga, LV-1055 (12 519 m2)

-  Dzirciema iela 96C, Riga, LV-1055 (15 838 m2)

Possible to purchase each land separately.

Allowed building intensity up to 280%.

Zoning: mixed building area.

Authorised use: construction of trade, services, offices, warehouses and light industry.

Asphalted driveway.

Easy accessibility by freight transport.

Construction of the new Highway “Northern Corridor” is planned nearby.

There’s a working railway branch on the property boundary.

Great area with lots of different industrial objects around.

Easy commute with public transport – the bus stop is located next to the property.

Aģents

1.jpg

Ieva Āboliņa

+371 29403236

bottom of page