top of page

Zeme blakus t/c "Akropole Alfa"

Rīga, Mežciems

Šmerļa iela 17

PĀRDOD

2.432.160 EUR

Platība

1.8016 ha

Apraksts

Perspektīvs īpašums blakus t/c ‘’Akropole Alfa’’ uz Šmerļa ielas.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu zemes gabals atrodas Jauktas apbūves teritorijā ( J2).

Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs: līdz 40%,

Apbūves intensitāte: līdz 280%,
Iespējamais apbūves augstums: līdz 6 stāviem.

Zemes gabala izmantošanas veidi: daudzdzīvokļu māju apbūve, savrupmāju apbūve, rindu māju apbūve.

Zemes gabala papildus izmantošanas veidi: biroju ēku apbūve, tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta būvju apbūve, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, veselības aizsardzības iestāžu apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve, dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve, reliģisko organizāciju ēku apbūve, labiekārtota publiskā ārtelpa.

Zemes gabals atrodas blakus asfaltētam ceļam.

Inženierkomunikācijas  uz Šmerļa ielas.

Blakus atrodas apgaismota ietve, veloceliņš un priežu mežs.

Sabiedriskā transporta pietura 2 min. pastaigas attālumā.

T/c ‘’Akropole Alfa’’ 10 min. pastaigas attālumā.

Blakus vairākas mācību un iestādes dažāda vecuma bērniem.

Zvaniet, ja vēlaties noskaidrot papildus informāciju par īpašumu.Перспективный участок рядом с т/ц "Акрополь Альфа" на улице Шмерля.

Согласно территориальному планированию Риги, земельный участок находится в зоне смешанной застройки (J2).

Минимальный показатель бесплатной зеленой зоны: до 40%,

Интенсивность строительства: до 280%,

Возможная высота здания: до 6 этажей.

Виды использования земельного участка: строительство многоквартирных домов, строительство частных домов, строительство рядных домов.

Дополнительные виды использования земельного участка: строительство административных зданий, строительство объектов торговли или обслуживания, строительство объектов туризма и отдыха, строительство объектов культуры, строительство спортивных объектов, строительство образовательных и научных объектов, строительство объектов здравоохранения, строительство объектов социальной сферы, строительство объекты ухода за животными, строительство зданий религиозных организаций, благоустроенная придомовая территория.

Земельный участок находится рядом с асфальтированной дорогой.

Инженерные коммуникации на улице Шмерля.

Рядом освещенный тротуар, велосипедная дорожка и сосновый лес.

Остановка общественного транспорта 2 мин. в пешем расстояние.

Т/ц "Акрополь Альфа" 10 мин. в пешем расстояние.

Рядом несколько школ и учреждений для детей разного возраста.

Звоните, если хотите узнать больше информации об земельном участке.Prospective property next to t/c "Acropole Alfa" on Šmerļa street.

According to the Riga territorial planning, the plot of land is located in the area of mixed construction (J2).

Minimum rate of free green area: up to 40%,

Construction intensity: up to 280%,

Possible building height: up to 6 floors.

Types of land plot use: construction of multi-apartment houses, construction of detached houses, construction of terraced houses.

Additional uses of the plot of land: construction of office buildings, construction of commercial or service facilities, construction of tourism and recreation facilities, construction of cultural facilities, construction of sports facilities, construction of educational and scientific facilities, construction of health protection facilities, construction of social care facilities, construction of animal care facilities , construction of buildings of religious organizations, landscaped public outdoor space.

The plot of land is located next to an asphalted road.

Engineering communications on Šmerļa street.

There is a lighted sidewalk, a bike path and a pine forest nearby.

Public transport stop 2 min. walking distance.

T/c "Acropolis Alfa" 10 min. walking distance.

Several schools and institutions for children of different ages are nearby.

Call if you want to find out more information about the property.

Aģents

1.jpg

Dainis Skutelis

+371 28334324

bottom of page