top of page

Fasādes zeme rūpnieciskajai apbūvei

Rīga, Rumbula / TEC2

Granīta iela 38

PĀRDOD

600.000 EUR

Platība

5,2 ha

Apraksts

Plašs zemes gabals Granīta ielā pie TEC2.

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R).

Atrodas 1.līnijā pie Granīta ielas.

Piebraucamais ceļš.

Uz robežas ar Rīgas un Stopiņu novadiem.

Apkārtne strauji attīstās, blakus tiek paredzēts Ulbrokas apvedceļa posms, kas savienos apkārtni ar Dreiliņu apli.

Zemes gabalam ir noteiktas aizsargjoslas saistībā ar jaunā ceļa būvniecību un gar elektrības vadu līnijām.

Apbūves laukums ir apmēram 2 ha, jeb 20.000 kv.m.

Blakus dažādi industriālie objekti.

Sabiedriskais transports – autobuss, pietura pie paša zemes gabala.


· Большой участок земли по ул. Гранита возле ТЭЦ2.

· Зона промышленной застройки (R).

· Расположен на 1-й линии около улицы Гранита.

· Подъездная дорога.

· На границе с Рижским и Стопинским волостями.

· Район быстро развивается, рядом с ним запланирован участок кольцевой дороги Улброка, который соединит район с кольцом Дрейлини.

· Земельный участок имеет определенные защитные зоны в связи со строительством новой дороги и линий электропередач.

· Площадь застройки около 2 га или 20 000 кв.м.

· Различные промышленные объекты поблизости.

· Общественный транспорт – автобус, остановка у самого участка.


· A large plot of land on Granita street near TEC2.

· Manufacturing zoning in the city plan (R).

· Located on the 1st line at Granita Street.

· Access road.

· On the border with Riga and Stopiņi counties.

· The area is developing rapidly, a section of the Ulbroka ring road is planned next to it, which will connect the area with Dreiliņi circle.

· The plot of land has certain buffer zones due to the construction of the new road and along the power lines.

· The building area is about 2 ha, or 20,000 sq.m.

· Various industrial facilities nearby.

· Public transport – bus, stop right at the plot.

Aģents

1.jpg

Ieva Āboliņa

+371 29403236

bottom of page