top of page

Skaists īpašums ar lielisku perspektīvu

Bauskas nov.

Vecumnieku pag.

PĀRDOD

109.000 EUR

Īpašuma veids

Platība

Zeme ar ēkām

11,37 ha

Apraksts

Skaists īpašums ar lielisku perspektīvu – pielāgots zirgkopībai un lauksaimniecībai.

Kopējā zemes platība: 11,37 ha (3 atsevišķi gabali: 6,37 ha + 4,3 ha + 0,7 ha)

Īpašumā ietilpstošās ēkas:

Lauksaimniecības nedzīvojamā ēka/darbnīca. Dzelzsbetona pamati, ķieģeļu mūris. Jauns bitumena jumts, nomainītas pārsedzes. Kopējā platība 701 m2, angāra platība 315 m2 griestu augstums 7,4 m, 3 fāžu elektrības pieslēgums

Zirgu izjādes manēžas ēka. Izturīga ēkas konstrukcija: dzelzsbetona pamata bloki, sānos dzelzbetona plātnes. Labs šīfera jumts. Platība 750 m2.  15 x 50

Zirgu stallis. Bijusī kalts ēka. Noturīga konstrukcija. Platība 450 m2

Tehnikas un rezerves daļu novietne. Daļa ēkas ir degusi, taču neskatoties uz bojājumiem, atsevišķas daļas ir ekspluatējamas. Betona plātņu grīda. Kopējā platība 824 m2, griestu augstums 4,15 m

Garāžas ēka. Metāla pārsedzes un leņķi. Jumtam fibo siltinājums. Šīfera jumts, kuram nepieciešama nomaiņa. Kopējā platība 790 m2, sadalīta 8 atsevišķās telpās pa 100 m2 katra. Griestu augstums 4,1 m.  Pašlaik tiek izmantota kā siena šķūnis.

Divstāvīga dispečeru ēka. Ēkas konstrukcija ķieģeļu mūris normālā stāvoklī. Jumts jāmaina. Viena stāva platība 60 m2.

Zirgu stallis. Ķieģeļu mūra ēka ar koka nesošo konstrukciju. Šīfera jumts. Platība 450 m2

Degvielas uzpildes glabātuves ēka. Paneļu pārsegums, bitumena jumts. Konstrukcija normālā stāvoklī. Pēc logu un durvju ielikšanas ēka ir ekspluatējama.

Īpašums tiek aktīvi izmantots zirgkopībai. Ir dīķis. Attālums līdz Rīgas centram: 56 km – stundas brauciens ar mašīnu, attālums līdz Vecumniekiem – 7 minūtes.

Ambiciozam džentlmenim ir lieliska iespēja dāvāt sirdsdāmai sapni par zirgu stalli. Būves ir piemērotas arī ražošanas vajadzībām, lauksaimniecības darbnīcām un garāžām.Красивая перспективная недвижимость - приспособлена для разведения лошадей и сельского хозяйства.

Общая площадь земли: 11,37 га (3 отдельных участка: 6,37 га + 4,3 га + 0,7 га)

Здания, входящие в состав объекта:

Сельскохозяйственное нежилое здание/мастерская. Фундамент железобетонный, стены кирпичные. Новая битумная крыша, заменены перемычки. Общая площадь 701 м2, площадь ангара 315 м2, высота потолков 7,4 м, 3-х фазное подключение к электросети

Здание арены для верховой езды. Прочная конструкция здания: железобетонные блоки фундамента, железобетонные плиты по бокам. Хорошая шиферная крыша. Площадь 750 м2.

Конюшня.Бывшее кованое здание.Площадь 450 м2

Склад оборудования и запасных частей. Часть здания горит, но, несмотря на повреждения, некоторые части исправны. Пол из бетонных плит. Общая площадь 824 м2, высота потолков 4,15 м.

Здание гаража. Металлические крышки и уголки. Утеплитель Fibo для кровли. Шиферная крыша, требующая замены. Общая площадь 790 м2, разделена на 8 отдельных комнат по 100 м2 каждая. Высота потолков 4,1 м.

Двухэтажное диспетчерское здание. Строительная кирпичная стена в нормальном состоянии. Необходимо заменить крышу. Площадь одного этажа 60 м2.

Конюшня. Кирпичное здание с деревянными несущими конструкциями. Сланцевая крыша. Площадь 450 м2

Участок активно используется для разведения лошадей. Есть пруд. Расстояние до центра Риги: 56 км - один час на машине, расстояние до Вецумниеки - 7 минут.

Амбициозный джентльмен имеет прекрасную возможность подарить своей даме мечту о конюшне. Здания также подходят для производственных нужд, сельскохозяйственных мастерских и гаражей.Beautiful property with great prospects - adapted for horse breeding and agriculture.

Total land area: 11.37 ha (3 separate plots: 6.37 ha + 4.3 ha + 0.7 ha)

Buildings included in the property:

Agricultural non-residential building / workshop. Reinforced concrete foundations, brick wall. New bitumen roof replaced lintels. Total area 701 m2, hangar area 315 m2 ceiling height 7.4 m, 3-phase electrical connection.

Horse riding arena building. Durable building construction: reinforced concrete foundation blocks, reinforced concrete slabs on the sides. Good slate roof. Area 750 m2.

Horse stable. Former wheat drying building. Durable construction. Area 450 m2.

Equipment and spare parts storage. Part of the building is on fire, but despite the damage, some parts are serviceable. Concrete slab floor. Total area 824 m2, ceiling height 4.15 m

Garage building. Metal covers and angles. Fibo insulation for the roof. Slate roof that needs replacement. The total area is 790 m2, divided into 8 separate rooms of 100 m2 each. Ceiling height 4.1 m.

Two-storey dispatcher building. Building construction brick wall in normal condition. The roof needs to be replaced. One floor area 60 m2.

Horse stable. Brick building with wooden load-bearing structure. Slate roof. Area 450 m2

Fuel storage building. Panel covering, bitumen roof. Construction in normal condition. After installing the windows and doors, the building is operational.

The property is actively used for horse breeding. There is a pond. Distance to the center of Riga: 56 km - one hour by car, distance to Vecumnieki - 7 minutes.

The property is actively used for horse breeding. There is a pond. Distance to the center of Riga: 56 km - one hour by car, distance to Vecumnieki - 7 minutes.

An ambitious gentleman has a great opportunity to fulfill his woman's dream about a horse stable. The buildings are also suitable for production needs, agricultural plants and garages.

Aģents

Ieva Foto 2.jpeg

bottom of page