top of page

Perspektīvs īpašums ar projektu Rīgas centrā

Grīziņkalns

Terēzes iela 4B

PĀRDOD

269.500 EUR

Īpašuma veids

Platība

Ēka ar zemi

269,5 m²

Apraksts

Perspektīvs īpašums ar projektu Rīgas centrā, Terēzes ielā blakus Grīziņkalnam un Centra sporta kvartālam.


Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu zemes gabals atrodas Jauktas apbūves teritorijā ( JC8).

Trīs zvaigžņu viesnīcas projekts iesniegts BIS uz apstiprināšanu.

Zemes gabala izmantošanas veidi: daudzdzīvokļu māju apbūve, savrupmāju apbūve, rindu māju apbūve.


Zemes gabala papildus izmantošanas veidi: biroju ēku apbūve, tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta būvju apbūve, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, veselības aizsardzības iestāžu apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve, dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve, reliģisko organizāciju ēku apbūve, labiekārtota publiskā ārtelpa.

Eektrība-3 fāzes.

Slēgta teritorija ar video novērošanu.

Zemes gabals atrodas blakus asfaltētam ceļam.

Inženierkomunikācijas uz Terēzes ielas.

Blakus atrodas apgaismota ietve, autoceļš.

Sabiedriskā transporta pietura 2 minūšu gājumā.

Blakus vairākas mācību un iestādes dažāda vecuma bērniem, medicīnas iestādes, pārtikas veikali.Перспективный объект с проектом в центре Риги, на улице Терезес, рядом с Гризинькалнсом и спортивным кварталом Центра.


Согласно территориальному планированию Риги, земельный участок находится в зоне смешанной застройки (JC8).

Проект трехзвездочного отеля передан на утверждение в BIS.


Виды использования земельного участка: строительство многоквартирных домов, строительство индивидуальных домов, строительство рядных домов.

Дополнительное использование земельного участка: строительство офисных зданий, строительство объектов торговли или сферы услуг, строительство объектов туризма и отдыха, строительство объектов культуры, строительство спортивных объектов, строительство образовательных и научных объектов, строительство объектов здравоохранения, строительство объектов социальной защиты, строительство объектов по уходу за животными, строительство зданий религиозных организаций, благоустройство общественных территорий.

Электричество-3 фазы.

Закрытая территория с видеонаблюдением.

Земельный участок расположен рядом с асфальтированной дорогой.

Инженерные коммуникации по улице Терезес.

Рядом освещенный тротуар и дорога.

Остановка общественного транспорта находится в 2 минутах ходьбы.

Рядом несколько образовательных и учреждений для детей разного возраста, медицинские учреждения, продуктовые магазины.A promising property with a project in the center of Riga, on Terēzes street, next to Grīziņkalns and the Center's sports quarter.


According to the Riga territorial planning, the plot of land is located in the area of mixed construction (JC8).

Three-star hotel project has been submitted to BIS for approval.


Types of land plot use: construction of multi-apartment houses, construction of detached houses, construction of terraced houses.

Additional uses of the plot of land: construction of office buildings, construction of commercial or service facilities, construction of tourism and recreation facilities, construction of cultural facilities, construction of sports facilities, construction of educational and scientific facilities, construction of health protection facilities, construction of social care facilities, construction of animal care facilities, construction of buildings of religious organizations, landscaped public outdoor space.

Electricity-3 phases.

Closed area with video surveillance.

The plot of land is located next to an asphalted road.

Engineering Communications on Terezes Street.

There is a lighted sidewalk and a road nearby.

A public transport stop is a 2-minute walk away.

Nearby are several educational and institutions for children of different ages, medical institutions, grocery stores.

Aģents

Ieva Foto 2.jpeg

Dainis Skutelis

+371 28334324

bottom of page