top of page

Namīpašums Klusajā Centrā

Centrs

Dzirnavu iela 11

PĀRDOD

850.000 EUR

Īpašuma veids

Platība

Namīpašums

1109 m² + 1273 m²

Apraksts

Namīpašums Klusajā Centrā.


Renovējams namīpašums prestižā vietā ar iespēju uzbūvēt papildus apjomu.

Īpašums sastāv no zemes, 3 stāvu fasādes ēkas, kurai paredzēts piebūvēt 4.stāvu un saskaņotu projektu 7 stāvu ēkas būvniecībai pagalmā.

Zemes platība: 961 kv.m.

Esošās ēkas kopējā platība: 1109 kv.m., lietderīgā platība: 956 kv.m.

Projektētās ēkas kopējā platība: 1273 kv.m., lietderīgā platība: 1022 kv.m.


Pilnībā saskaņots rekonstrukcijas un būvniecības tehniskais projekts ar derīgu būvatļauju.

Praktiski pilnībā pabeigti projektā paredzētie nojaukšanas darbi.

Veikti būvniecības sagatavošanas darbi - ģeoloģija, fasādes mērījumi u.c.

Visas pilsētas komunikācijas.


Projektā paredzēti 16 dažāda izmēra dzīvokļi (3-4 istabas); 2 komerctelpas; 5 autostāvvietas.

Ekskluzīvā vietā Rīgas klusajā centrā – vēstniecību rajonā.


Lieliska infrastruktūra – blakus ir 2 parki: Kronvalda un Viesturdārza, sabiedriskais transports 1 kvartāla attālumā, blakus Rimi Hipermārkets uz G.Dambja ielas, Lidl, Maxima un Lemon Gym Skanstē, pastaigas attālumā Olimpiskais sporta centrs ar iespēju nodarboties ar dažādiem sporta veidiem, trenažieru  zāli un baseinu, turpat Arēna Rīga. Tuvumā dažādas izglītības iestādes un bērnu dārzi - Rīgas 10. Vidusskola, Rīgas 13. Vidusskola, Stokholmas ekonomikas augstskola, Rīgas juridiskā augstskola, Rīgas vācu skola, u.c. Dažu minūšu pastaigas attālumā ir neskaitāmas lieliskas kvalitātes kafejnīcas, bāri un restorāni , piemēram Ferma, Riviera, Buberts un daudzi citi. Netālu ir Jahtu osta, kā arī Andrejsala ar tās īpašo atmosfēru.Residential property in the Quiet Center.


Residential property to be renovated in a prestigious location with the possibility of building an additional volume.

The property consists of land, a 3-story facade building, to which it is planned to add a 4th floor, and an agreed project for the construction of a 7-story building in the yard.

Land area: 961 sq.m.

Total area of the existing building: 1109 sq.m., useful area: 956 sq.m.

Total area of the designed building: 1273 sq.m., useful area: 1022 sq.m.


Fully coordinated reconstruction and construction technical project with a valid building permit.

The demolition works provided for in the project are practically completely completed.

Construction preparatory works have been carried out - geology, facade measurements, etc.

All city communications available.


The project provides for 16 apartments of different sizes (3-4 rooms); 2 commercial premises; 5 parking spaces.

Exclusive location in the quiet center of Riga - in the embassy district.


Excellent infrastructure - there are 2 parks nearby: Kronvalda and Viesturdārza, public transport 1 block away, next to Rimi Hypermarket on G. Dambja Street, Lidl, Maxima and Lemon Gym in Skanstė, within walking distance is the Olympic sports center with the possibility of practicing various sports, a gym and the pool, right there Arena Riga. Various educational institutions and kindergartens are nearby - Riga 10th Secondary School, Riga 13th Secondary School, Stockholm School of Economics, Riga Law School, Riga German School, etc. Within a few minutes' walk there are numerous excellent quality cafes, bars and restaurants, such as Ferma, Riviera, Buberts and many others. The yacht harbor is nearby, as well as Andrejsala with its special atmosphere.Жилая недвижимость в Тихом Центре.


Жилая недвижимость на престижном месте с возможностью построить дополнительный объем.

Недвижимость состоит из земельного участка, 3-этажного фасадного здания, к которому предполагается пристроить 4-й этаж и согласованный проект по строительству 7-этажного здания во дворе.

Площадь земельного участка: 961 кв.м.

Общая площадь существующего здания: 1109 кв.м., полезная площадь: 956 кв.м.

Общая площадь проектируемого здания: 1273 кв.м., полезная площадь: 1022 кв.м.


Полностью согласованный технический проект реконструкции и строительства с действующим разрешением на строительство.

Предусмотренные проектом демонтажные работы практически полностью завершены.

Проведены подготовительные работы к строительству – геология, обмеры фасада и т.д.

Все городские коммуникации.


Проектом предусмотрено 16 квартир разной площади (3-4 комнаты); 2 коммерческих помещения; 5 парковочных мест.

Эксклюзивное расположение в тихом центре Риги – в посольском районе.


Отличная инфраструктура - рядом 2 парка: Кронвалда и Виестурдарза, общественный транспорт на расстоянии 1 квартала, рядом Гипермаркет Rimi на ул. Г.Дамбья, Lidl, Maxima и Lemon Gym Skanste, на расстоянии прогулки Олимпийский спортивный центр с возможностью заниматься различными видами спорта, тренажерным залом и бассейном, там же Arēna Rīga. Рядом находятся различные учебные заведения и детские сады - Рижская 10-я средняя школа, Рижская 13-я средняя школа, Стокгольмская школа экономики, Рижская юридическая школа, Рижская немецкая школа и др. В нескольких минутах ходьбы расположены многочисленные кафе, бары и рестораны отличного качества, такие как Ferma, Riviera, Buberts и многие другие. Рядом находится яхтенный порт, а также Андрейсала с ее особой атмосферой.

Aģents

Ieva Foto 2.jpeg

Lita Marlēna Fišere

+371 29389671

bottom of page