top of page

Lieliska investīciju iespēja – namīpašums Mežciemā

Rīga, Mežciems

Gaiļezera iela 3a

PĀRDOD

300.000 EUR

Īpašuma veids

Platība

Namīpašums

380 m²

Apraksts

Lieliska investīciju iespēja – namīpašums Mežciemā, Gaiļezera ielā 3.

·  Divu stāvu ēka, kas tiek izmantota kā biroju ēka (iznomāts 100%).

·  Ēkas platība 380 kv.m.

·  Zemes platība 1380kv.m.

·  2005. gadā ēkā tika veikta rekonstrukcija;

·  Pagalms tiek izmantots kā autostāvvieta, ir iespēja izveidot atpūtas zonu.

·  Ēka ir labā tehniskā stāvoklī.

·  Kapitāla atdeve 5% gadā.

·  Ļoti ērta un pieprasīta atrašanās vieta starp daudzīvokļu mājām;

·  Ērta nokļūšana gan ar personīgo auto, gan ar sabiedrisko transportu.

·  Lieliska infrastruktūra. Blakus nesen rekonstruētais T/C Gaiļezers, kurā ir lielveikals Rimi, sporta zāle ‘’Solution Gym’’, kā arī 30 dažādi veikali.  Tuvumā pārtikas veikals Beta, Gaiļezera slimnīca, Gremošanas slimību centrs “Gastro”, Motormuzejs, t/c Alfa, skolas un bērnu dārzi;

Nākotnē īpašumu iespējams attīstīt, šīs ēkas vietā uzbūvējot daudzstāvu namu. Pēc spēkā esošā Rīgas teritoriālo plānojumu;

·  21% brīvā teritorija, 260% intensitāte, ir iespēja uzbūvēt ap 3000m2, līdz deviņiem stāviem;

·  Atrodas jauktas apbūves teritorijā ar dzīvojamo funkciju (J)

·  Atļautā izmantošana:

-  daudzdzīvokļu nams;

-  komerciāla rakstura objekts;

-  tirdzniecības un pakalpojumu objekts;

-  savrupmāja;

-  dvīņu māja;

-  rindu māja;

-  noliktava;

-  mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (t.sk. automazgātava);

-  izglītības iestāde;

-  ārstniecības iestāde;

-  sporta būve;Отличная инвестиционная возможность - домовладения  в Межциемсе, улица Гайльэзера 3.

• Двухэтажное здание, используемое как офисное (100% сдано в аренду).

• Площадь застройки 380 кв.м.

• Площадь земельного участка 1380 кв.м.

• В 2005 г. здание реконструировано;

• Двор используется как автостоянка, есть возможность создать зону отдыха.

• Здание находится в хорошем техническом состоянии.

• Рентабельность капитала 5% в год.

• Очень удобное и востребованное расположение между многоквартирными домами;

• Удобный доступ как на автомобиле, так и на общественном транспорте.

• Отличная инфраструктура. Рядом с недавно реконструированным Т/Ц Gaiļezers, в котором есть супермаркет Rimi, тренажерный зал Solution, а также 30 различных магазинов. Рядом продуктовый магазин Beta, больница Гайльэзерс, пищеварительный центр "Gastro", музей автомобилей, торговый центр Alfa, школы и детские сады;

В дальнейшем участок можно развивать, построив вместо этого дома многоэтажный дом. Согласно действующей пространственной планировке Риги;

• 21% свободная территория, 260% интенсивность, можно построить около 3000м2, до девяти этажей;

• Расположен в многофункциональном районе с жилой функцией (J)

• Разрешенное использование:

- многоквартирный дом;

- объект коммерческого характера;

- объект торговли и услуг;

- особняк;

- Двойной дом

- Таунхаус

- в наличии;

- автомастерская (в т.ч. автомойка);

- образовательное учреждение;

- медицинское учреждение;

- спортивный корпус;Great investment opportunity - a house in Mežciems, Gaiļezera Street 3.

·  Two-storey building used as an office building (100% leased).

·  Building area 380 sq.m.

·  Land area 1380 sq.m.

·  In 2005, the building was reconstructed;

·  The yard is used as a parking lot, it is possible to create a recreation area.

·  The building is in good technical condition.

·  Return on capital 5% per year.

·  Very convenient and demanded location between apartment houses;

·  Convenient access by both car and public transport.

·  Excellent infrastructure. Next to the recently reconstructed T / C Gaiļezers, which has a Rimi supermarket, the Solution Gym, as well as 30 different shops. Nearby grocery store Beta, Gaiļezers Hospital, Digestive Diseases Center "Gastro", Motor Museum, shopping center Alfa, schools and kindergartens;

In the future, the property can be developed by building a multi-storey house instead of this building. According to the valid Riga spatial plan;

·  21% free territory, 260% intensity, it is possible to build around 3000m2, up to nine floors;

·   Located in a mixed-use area with a residential function (J)

·   Permitted use:

-  apartment house;

-  object of commercial nature;

-  object of trade and services;

-  detached house;

-  Twin house

-  Townhouse

-  Storage facility;

-  motor vehicle repair shop (incl. car wash);

-  educational institution;

-  medical institution;

-  sports building;

Aģents

Ieva Foto 2.jpeg

bottom of page