top of page

Komercīpašums Rīgas centrā

Rīga, centrs

Miera iela 36

PĀRDOD

527.000 EUR

Īpašuma veids

Platība

Ēka

887 m²

Apraksts

Tiek pārdots komercīpašums Miera ielā 36.
Par īpašumu:
Kopējā ēkas platība 887 m2, lietderīgā platība 697 m2,  tajā skaitā 37, 4 m2 dzīvokļu platība, rūpnieciskās ražošanas telpas 622 m2 platībā (kods 1251), koplietošanas un saimniecības telpas 189, 2 m2 platībā (kods 1200) un zeme zem ēkas;
Plānotajā zonējumā īpašums atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC8), Darījumu apbūves teritorijā;
3 stāvi, kurā šobrīd izvietoti biroji un plašas zāles (katrā stāvā 86 līdz 150 m2);
Griestu augstums pirmajā un otrajā stāvā 3, 55 m, trešajā stāvā no 2, 70 līdz 3, 1 m;
Mājas pamati un ārsienas ir no silikātķieģeļiem, metāla jumta segums;
Visas pilsētas komunikācijas (ūdens, kanalizācija, apkure);
Ēka iznomāta 100% 6 nomniekiem.


Commercial property for sale on Miera Street 36
About the property:
Total building area 887 m2, useful area 697 m2, including 37.4 m2 apartment area, industrial production premises 622 m2 (code 1251), common and utility premises 189.2 m2 (code 1200) and land under the building;
In the planned zoning, the property is located in the Mixed Center building area (JC8), in the Business building area;
3 floors, where offices and spacious halls are currently located (86 to 150 m2 on each floor);
Ceiling height on the first and second floor 3.55 m, on the third floor from 2.70 to 3.1 m;
Building foundations and exterior walls of the house are made of silicate bricks, metal roofing;
All city communications (water, sewerage, heating);
The building is leased 100% to 6 tenants.
Продается коммерческая недвижимость по адресу ул. Миера 36, объект находится в активной части центра. На участке 4 здания, из которых продается литер. 003

Продаются 686/1401 идеальные доли недвижимости, состоящих из производственного здания площадью 887 м2 и идеальных долей 1240 м2 земли;
Недвижимость находится в зоне застройки смешанного центра (JC8), в зоне бизнес-застройки;
Общая площадь здания 887 м2, полезная площадь 697 м2, в том числе квартирная 37, 4 м2, производственные помещения 622 м2 (код 1251), общие и хозяйственные помещения 189, 2 м2 (код 1200);
3 этажа, на которых сейчас расположены офисы и просторные холлы (от 86 до 150 м2 на каждом этаже);
Фундамент и наружные стены дома из силикатного кирпича, металлическая кровля. Высота потолков на первом и втором этаже 3, 55 м, на третьем этаже от 2, 70 до 3, 1 м;
Все городские коммуникации (вода, канализация, отопление);
Подъезд со стороны улицы Миера, во дворе можно припарковать 3 машины;
Здание сдается на 100% 6 арендаторам, без договоров долгосрочной аренды.

Aģents

Ieva Foto 2.jpeg

Zanda Berga

+371 26459678

bottom of page