top of page

Investīciju objekts ar atvērtu būvatļauju

Liepāja

Apšu iela 33

PĀRDOD

89.000 EUR

Īpašuma veids

Platība

Namīpašums

240 m²

Apraksts

Investīciju objekts ar atvērtu būvatļauju - restaurējams koka namīpašums (celts 1890.g.) Liepājas centrā.

Ēkām ir saskaņots tehniskais projekts un saņemta būvatļauja apartamentu viesnīcas ierīkošanai.

Projektā paredzēta esošās koka ēkas rekonstrukcija ar logu, durvju, jumta un komunikāciju nomaiņu un vēl vienas, jaunas ēkas būvniecība pagalmā.

Esošās ēkas platība ir 240 m2 - 8 dzīvokļi ar platību 21,7-26,4 m2. Katrs plānots iekārtot kā STANDARTA klases divvietīgs numuriņš ar virtuvi, dušu un tualeti.

Otras projektētās ēkas platība ir 215 m2 - 2 dzīvokļi 26,8 m2 un 23,6 m2, konferenču telpa 70 m2 platībā ar divām stikla sienām, kuras pēc vajadzības iespējams nobīdīt, kā arī personāla telpa, ēdināšanas zona un palīgtelpas – sanitārais mezgls, veļas mazgātava, apkures telpa.

Apbūves gabala platība 740 m2.

Zaļā zona ir 246 m2 - iespējams izveidot zālienu, iekopt puķu dobes, apstādījumus.

Apkure projektēta elektriska ar iespēju mainīt uz granulu katlu, kā arī ir citas alternatīvas iespējas.

Pilsētas komunikācijas – elektrība, ūdens, kanalizācija.

Apgaismoti piebraucamie ceļi un glīti bruģētas ietves. Ārējās komunikācijas un bruģakmens plātnes pašvaldība atjaunoja 2013. gadā.

Ēka atrodas Liepājas vēsturiskajā centrā - Vecliepājā, 10 min. gājienā līdz centram, 15 min gājienā līdz jūrai un 5 min līdz tirgum, līdz pilsētas sabiedriskā transporta pieturai 4 min., līdz dzelzceļa stacijai Liepāja 30 min.

Šobrīd ēka ir daļēji izīrēta ar iespēju atbrīvot viena mēneša laikā.

Zvaniet, vienosimies par apskati Jums ērtā laikā.Инвестиционный объект с открытым разрешением на строительство – реставрируемый деревянный дом (1890 года постройки) в центре Лиепаи.

Здания имеют согласованный технический проект и получили разрешение на строительство апарт-отеля.

Проектом предусмотрена реконструкция деревянного здания с заменой окон, дверей, кровли и коммуникаций и строительство еще одного, нового здания во дворе.

Площадь здания 240 м2 - 8 квартир площадью 21,7-26,4 м2. Каждую планируетсья обустроить как двухместный номер класса СТАНДАРТ с кухней, душем и туалетом.

Площадь второго проектируемого здания 215 м2 - 2 квартиры площадью 26,8 м2 и 23,6 м2, конференц-зал площадью 70 м2 с двумя стеклянными стенами, которые можно перемещать по мере необходимости, а также помещение для персонала , столовая и подсобные помещения - санитарный узел, прачечная, котельная.

Площадь участка 740 м2.

Зеленая территория 246 м2 - есть возможность заложить газон, разбить клумбы, озеленить.

Отопление спроектировано электрическое с возможностью перехода на пеллетный котел, a так же есть и другие альтернативные варианты.

Городские коммуникации - электричество, вода, канализация.

Освещенная улица, тротуар покрыт брусчаткой . Внешние коммуникации и тротуарная брусчаткa были обновлены муниципалитетом в 2013 году.

Здание находится в историческом центре Лиепаи – Вецлиепае. 10 мин. пешком до центра, 15 мин пешком до моря, 5 мин до рынка, 4 мин до остановки городского общественного транспорта, 30 мин до ж/д вокзала Лиепая.

В настоящее время здание частично сдано в аренду с возможностью освобождения в течение месяца.

Звоните, организуем просмотр в удобное для Вас время.An investment object with an open building permit - a wooden house to be restored (built in 1890) in the center of Liepāja.

The buildings have an agreed technical project and received a building permit for the construction of an apartment hotel.

The project envisages the reconstruction of the existing wooden building with the replacement of windows, doors, roof and communications and the construction of another, new building in the yard.

The area of ​​the existing building is 240 m2 - 8 apartments with an area of ​​21.7-26.4 m2. Each is planned to be furnished as a STANDARD class double room with kitchen, shower and toilet.

The area of ​​the second designed building is 215 m2 - 2 apartments of 26.8 m2 and 23.6 m2, a conference room with an area of ​​70 m2 with two glass walls that can be moved as needed, as well as a staff room, dining area and auxiliary rooms - sanitary unit, laundry laundry room, heating room.

The area of ​​the building plot is 740 m2.

The green area is 246 m2 - it is possible to create a lawn, cultivate flower beds, greenery.

The heating is designed electric with the possibility of changing to a pellet boiler, and there are other alternative options.

City communications - electricity, water, sewage.

Lighted driveways and neatly paved sidewalks. External communications and paving slabs were renewed by the municipality in 2013.

The building is located in the historical center of Liepāja - Vecliepāja, 10 min. walk to the center, 15 min walk to the sea and 5 min to the market, 4 min to the city public transport stop, 30 min to the railway station Liepāja.

Currently, the building is partially leased with the option to vacate within one month.

Call, we will arrange a viewing at a convenient time for you.

Aģents

Ieva Foto 2.jpeg

Zanda Berga

+371 26459678

bottom of page