top of page

Investīcijas objekts Rīgā

Rīga, Jugla

Juglas iela 14

PĀRDOD

700.000 EUR

Īpašuma veids

Platība

Ēka/Zeme

990,44 m²/4807 m²

Apraksts

Nekustamais īpašums (investīcijas objekts) Rīgā - ērta atrašanās vieta, bijusī Strazdumuiža.

Īpašums sastāv no zemes gabala 4807 m2 un divstāvu ēkas 990,44 m2, kuru var pārveidot par daudzīvokļu māju. Ēkā ir augtie griesti, labs plānojums un plaši bēniņi, kurus var pārbūvēt par pilnvērtīgu trešo, mansarda stāvu.

Pēc jaunā Rīgas teritorijas plānojuma īpašums atrodas daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD1), kas ļauj pārbūvēt esošo ēku par daudzīvokļu māju ar savu vēsturi, skaistā, koku ielenktā teritorijā ar asfaltētu piebraucamo ceļu, kā arī ir iespēja izmantot un apbūvēt brīvo zemes gabala daļu.

Ēkai, atbilstoši saskaņotajam projektam jau ir renovēta fasāde un ieliktas jaunas ieejas durvis, saglabājot būves vēsturisko šarmu.

Nekustamais īpašums atrodas Juglā, Kvēles un Juglas ielu rajonā. Sabiedrisko transportu nodrošina Rīgas pilsētas autobusu un trolejbusu satiksme, kur aptuveni 230 m attālumā atrodas trolejbusa (Nr.34) pietura un 600 m attālumā autobusu (Nr.28,29 un 33) un trolejbusa (Nr.4) pieturas. Pie zemesgabala ērta, asfaltēta piebraukšana no Juglas vai Braila ielas puses.

Šajā pilsētas rajonā ir labi attīstīta infrastruktūra. Tuvākās izglītības iestādes: vidusskolas apmēram 450-600 m attālumā, tuvumā liela bērnudārzu izvēle. 5 minūšu attālumā Juglas Tirdzniecība Centrs. Pāri ielai pārtikas veikals. Blakus pastaigu vietas- parki un ezeri.

Ir pieejamas visas centrālās komunikācijas.

Zvaniet, vienosimies par īpašuma apskati Jums ērtā laikā.Недвижимость (инвестиционный объект) в Риге - удобное расположение, бывшая Страздумуйжа.

Недвижимость состоит из земельного участка площадью 4807 м2 и двухэтажного здания площадью 990,44 м2, которое можно переоборудовать в многоквартирный дом. В здании высокие потолки, удачная планировка и просторная мансарда, которую можно переоборудовать в полноценный третий, мансардный этаж.

Согласно новой территориальной планировке Риги, объект находится на территории многоэтажной жилой застройки (ДЗД1), что позволяет перестроить существующее здание в двухквартирный дом со своей историей, в красивом, усаженном деревьями участок с асфальтовым подъездом, а также есть возможность использовать и застроить свободную часть участка.

По согласованному проекту уже отремонтирован фасад здания и установлена ​​новая входная дверь, сохранившая историческое очарование здания.

Недвижимость находится в Югле, в районе улиц Квеле и Югла. Общественный транспорт обеспечивается Рижским городским автобусным и троллейбусным сообщением, где троллейбусная (№ 34) остановка примерно в 230 м, а автобусная (№ 28, 29 и 33) и троллейбусная (№ 4) останавливаются в 600 м. Удобный заасфальтированный подъезд к участку со стороны Юглы или улицы Брэила.

В этом районе города хорошо развита инфраструктура. Ближайшие учебные заведения: общеобразовательные школы в 450-600 м, большой выбор детских садов поблизости. Торговый центр Югла находится в 5 минутах ходьбы. Через дорогу есть продуктовый магазин. Рядом места для прогулок - парки и озера.

Подведены все центральные коммуникации.

Звоните, организуем осмотр недвижимости в удобное для вас время.Real estate (investment object) in Riga - convenient location, former Strazdumuiža.

The property consists of a plot of land of 4807 m2 and a two-story building of 990.44 m2, which can be converted into an apartment house. The building has high ceilings, a good layout and a spacious attic, which can be converted into a full-fledged third, mansard floor.

According to the new Riga territorial planning, the property is located in the territory of multi-storey residential construction (DzD1), which allows to rebuild the existing building into a two-family house with its own history, in a beautiful, tree-lined area with an asphalt driveway, and there is also the possibility to use and build on the vacant part of the plot.

According to the agreed project, the facade of the building has already been renovated and a new entrance door has been installed, preserving the historical charm of the building.

The real estate is located in Jugla, in the area of Kvēle and Jugla streets. Public transport is provided by Riga city bus and trolleybus traffic, where there is a trolleybus (No. 34) stop approximately 230 m away and bus (No. 28, 29 and 33) and trolleybus (No. 4) stops 600 m away. There is a convenient, asphalted approach to the plot of land from Jugla or Braila Street.

This area of the city has a well-developed infrastructure. The nearest educational institutions: secondary schools about 450-600 m away, a large selection of kindergartens nearby. Jugla Trade Center is 5 minutes away. There is a grocery store across the street. Nearby walking places - parks and lakes.

All central communications are available.

Call, we will arrange a property inspection at a time convenient for you.

Aģents

Ieva Foto 2.jpeg

bottom of page