top of page

Sausa, akurāti uzturēta garāža

Rumbula

Maskavas iela 420

PĀRDOD

10.000 EUR

Īpašuma veids

Garāža

Platība

16 m²

Stāvs

1

Apraksts

Sausa, akurāti uzturēta garāža ar bedri kooperatīvā “Rumbula”. Platība 15,7 m2. Garāžas vārtu platums 2,3 m, augstums 1,9 m. T veida bedres platums 0,7 m, garums 3 m, dziļums apm. 1,6 m. Garāžā apgaismojums, strāvas stiprums 1 A (viena fāze). Garāžu teritorija vienmēr labi uzturēta. Ērta piebraukšana no Maskavas ielas. Garāža pieejama 24/7, iebraukšana teritorijā izmantojot elektronisko čipu karti. Teritorijā diennakts videonovērošana. Nekustamā Īpašuma nodoklis viena gada periodam 210 EUR, teritorijas apsaimniekošanas maksa par gadu 7 EUR.

Garāža nav privatizēta, tiek pārdotas beztermiņa īres tiesības, kas pēc būtības neatšķiras no īpašuma tiesībām. Īpašniekam pēc iegādes būs iespēja garāžu arī privatizēt.Продается сухой, ухоженный гараж в кооперативе «Румбула». Площадь 15,7 м2. Ширина ворот гаража 2,3 м, высота 1,9 м. Т-образная яма шириной 0,7 м, длиной 3 м, глубиной около 1,6 м. Освещение в гараже, сила тока 1 А (однофазное). Территория гаража всегда хорошо ухожена. Удобный подъезд с улицы Maskavas. Гараж доступен круглосуточно, въезд на территорию по электронной чип-карте. На территории круглосуточное видеонаблюдение. Земельный налог за один год 210 EUR, плата за управление территорией за год 7 EUR.

Гараж не приватизирован, продаются права бессрочной аренды, которые по своей сути не отличаются от прав собственности. У владельца также будет возможность приватизировать гараж после покупки.A dry, well-maintained garage in the cooperative "Rumbula" is for sale. Area 15,7 m2. Garage gate width 2,3 m, height 1,9 m. T-shaped pit width 0.7 m, length 3 m, depth approx. 1.6 m. Lighting in the garage, current strength 1 A (single phase). The garage area is always well maintained. Easy access from Maskavas Street. The garage is available 24/7, entering the territory using an electronic chip card. 24-hour video surveillance in the area. Land tax for a period of one year EUR 210, territory management fee for a year EUR 7.

The garage has not been privatized, open-ended lease rights are sold, which in essence do not differ from property rights. The owner will also have the opportunity to privatize the garage after the purchase.

Aģents

1.jpg

Zanda Berga

+371 26459678

bottom of page