top of page

Sabiedriskās ēdināšanas telpas ar lielu potenciālu Rīgas ostā

Centrs

Eksporta iela 3B

IZNOMĀ

1100 EUR/mēn.

Īpašuma veids

Telpas

Platība

154 m²

Stāvs

1

Apraksts

Iznomā sabiedriskās ēdināšanas telpas ar lielu potenciālu Rīgas Pasažieru ostā


Platība 154 m²;
Laba atrašanās vieta – tuvu centram, ērta piebraukšana, liela stāvvieta, skaista apkārtne – ūdens, laivu piestātnes. Ir ieplānota krastmalas modernizācija un labiekārtošana;

Iespēja izvietot plašu āra terasi, viena no potenciāli galvenajām mērķauditorijām ir tūristi – prāmju pasažieri. Prognozēta prāmju skaita pakāpeniska palielināšanās;

Iepriekš saskaņojot, telpas iespējams pārplānot, lai atbilstu biznesa specifikai. Iespējams izskatīt papildus telpu izmantošanu pasažieru termināļa iekšpusē;


Pieejams uzreiz;

Nomas maksa 1100 eiro/mēn;Сдаются в аренду помещения общественного питания с большим потенциалом в Рижском пассажирском порту


Площадь 154 м²;

Хорошее расположение - недалеко от центра, удобный подъезд на машине, большая парковка, красивый район - вода, причалы для лодок. Планируется модернизация и благоустройство набережной;

Возможно размещение большой открытой террасы, одной из потенциально основных целевых аудиторий являются туристы - пассажиры паромом. Прогнозируется постепенное увеличение числа паромов;

По предварительному согласованию возможна перепланировка помещения под специфику бизнеса. Можно рассмотреть возможность использования дополнительных площадей внутри пассажирского терминала;


Доступен сразу;

Аренда 1100 евро/мес.;Catering premises with great potential for rent in Riga Passenger Port


Area 154 m²;

Good location - close to the center, easy access by car, large parking space, beautiful surroundings - water, boat docks. Modernization and beautification of the embankment is planned;

The possibility of placing a large outdoor terrace, one of the potentially main target audiences are tourists - ferry passengers. A gradual increase in the number of ferries is predicted;

With prior agreement, the premises can be re-planned to meet the specifics of the business. It is possible to consider the use of additional spaces inside the passenger terminal;


Available immediately;

Rent 1100 euros/month;

Aģents

1.jpg

Ieva Āboliņa

+371 29403236

bottom of page