top of page

Nomas komerctelpas veikalam

Aizkraukle

Gaismas iela 20A

IZNOMĀ

1200 EUR/mēn.

Īpašuma veids

Telpas

Platība

176 m²

Stāvs

1

Apraksts

Nomas komerctelpas veikalam.


* Lielas durvis preču pieviešanai
* Jaudīga ventilācijas sistēma
* Ekonomisks LED apgaismojums
* Sava regulējama apkures sistēma
* Plaša autostāvvieta pie durvīm
* Zemas apsaimniekošanas izmaksas
* Jauna tualetes telpa
* Darba laiks - pēc jūsu vēlmēm


2 ieejas: apmeklētājiem un preču piegādei
Iespējams nepieciešamības gadījumā operatīvi pārplānot telpas.


Sasniedzama plaša Latvijas auditorija - Iedzīvotāju skaits tikai Aizkraukles novadā vien - ap 30'000 cilvēku. Vēsturiskas saites ar Pļaviņām, Koknesi, Skrīveriem, Jaunjelgavu un Neretu. 50 km rādiusā atrodas arī Lielvārde (pilsētā 6'000 iedz. + novadā 10'000 iedz.), Jēkabpils (pilsētā 22'000 + novadā 5'000), Ķegums (pilsētā 2'100 + novadā 6'300), Viesīte (pilsētā 2'100 + novadā 4'000) un Ērgļi (pilsētā 2'000 + novadā 3'500). Līdz Ogrei pa šoseju 57 km (pilsētā 23'000 iedz.).


Labprāt atbildēšu uz jūsu papildus jautājumiem.Сдается в аренду торговое помещение под магазин.


* Большая дверь для выдачи товаров

* Мощная система вентиляции.

* Экономичное светодиодное освещение.

* Собственная регулируемая система отопления.

* Просторная парковка у входа.

* Низкие затраты на управление

*Новая туалетная комната.

* График работы - по вашему желанию


2 входа: для посетителей и доставки товаров

При необходимости можно быстро перепланировать помещение.


Доступна широкая латвийская аудитория. Население только района Айзкраукле – около 30 000 человек. Исторические связи с Плявинясом, Кокнеси, Скривери, Яунелгавой и Неретой. Лиелварде (6 000 городов + 10 000 уездов), Екабпилс (22 000 уездов + 5 000 уездов), Кегумс (2 100 уездов + 6 300 уездов), Виесайте (в городе 2 100 + в уезде) уезд 4000) и Эргли (в городе 2000 + в уезде 3500). До Огре по трассе 57 км (по городу 23 000 км).


Буду рад ответить на Ваши дополнительные вопросы.Commercial space for rent for a shop.


* Large door for delivery of goods

* Powerful ventilation system

* Economical LED lighting

* Own adjustable heating system

* Ample parking at the door

* Low management costs

* New toilet room

* Working hours - according to your wishes


2 entrances: for visitors and delivery of goods

It is possible to quickly re-plan the premises if necessary.


A wide Latvian audience can be reached - The population of Aizkraukle district alone - around 30,000 people. Historical links with Pļaviņas, Koknesi, Skrīveri, Jaunjelgava and Nereta. Lielvārde (city 6'000 + county 10'000), Jēkabpils (city 22'000 + county 5'000), Ķegums (city 2'100 + county 6'300), Viesite ( in the city 2'100 + in the county 4'000) and Ergli (in the city 2'000 + in the county 3'500). To Ogre by highway 57 km (in the city 23'000 km).


I will be happy to answer your additional questions.

Aģents

1.jpg

Ieva Āboliņa

+371 29403236

bottom of page