top of page

Zemes īpašums Rīgas centrā

Centrs

Miera iela 43

PĀRDOD

229.600 EUR

Area

287 m²

Description

Zemes īpašums Rīgas centrā, Tallinas un Miera ielas krustojumā.


Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu zemes gabals atrodas Jauktas apbūves teritorijā ( JC8).

Izstrādāts 3 stāvu dzīvojamās mājas vīzijas projekts.

Zemes gabala izmantošanas veidi: daudzdzīvokļu māju apbūve, savrupmāju apbūve, rindu māju apbūve.


Zemes gabala papildus izmantošanas veidi: biroju ēku apbūve, tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta būvju apbūve, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, veselības aizsardzības iestāžu apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve, dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve, reliģisko organizāciju ēku apbūve, labiekārtota publiskā ārtelpa.

Zemes gabals atrodas blakus asfaltētam ceļam.

Inženierkomunikācijas uz Miera un Alojas ielas.

Blakus atrodas apgaismota ietve, autoceļš.

Sabiedriskā transporta pietura blakus zemesgabalam.

Blakus vairākas mācību un iestādes dažāda vecuma bērniem, medicīnas iestādes, pārtikas veikali.Землевладение в центре Риги, на пересечении улиц Таллинна и Миера.


Согласно территориальному планированию Риги, земельный участок находится в зоне смешанной застройки (JC8).

Разработан концептуальный проект 3-этажного жилого дома.


Виды использования земельного участка: строительство многоквартирных домов, строительство индивидуальных домов, строительство рядных домов.

Дополнительное использование земельного участка: строительство офисных зданий, строительство объектов торговли или сферы услуг, строительство объектов туризма и отдыха, строительство объектов культуры, строительство спортивных объектов, строительство образовательных и научных объектов, строительство объектов здравоохранения, строительство объектов социальной защиты, строительство объектов по уходу за животными, строительство зданий религиозных организаций, благоустройство общественных территорий.

Земельный участок расположен рядом с асфальтированной дорогой.

Инженерные коммуникации на улицах Миера и Алохас.

Рядом освещенный тротуар и дорога.

Остановка общественного транспорта рядом с участком.

Рядом несколько образовательных и учреждений для детей разного возраста, медицинские учреждения, продуктовые магазины.Land ownership in the center of Riga, at the intersection of Tallinna and Miera streets.


According to the Riga territorial planning, the plot of land is located in the area of mixed construction (JC8).

A vision project of a 3-story residential house has been developed.


Types of land plot use: construction of multi-apartment houses, construction of detached houses, construction of terraced houses.

Additional uses of the plot of land: construction of office buildings, construction of commercial or service facilities, construction of tourism and recreation facilities, construction of cultural facilities, construction of sports facilities, construction of educational and scientific facilities, construction of health protection facilities, construction of social care facilities, construction of animal care facilities , construction of buildings of religious organizations, landscaped public outdoor space.

The plot of land is located next to an asphalted road.

Engineering communications on Miera and Alojas streets.

There is a lighted sidewalk and a road nearby.

Public transport stop next to the plot.

Nearby are several educational and institutions for children of different ages, medical institutions, grocery stores.

Agent

1.jpg

Dainis Skutelis

+371 28334324

bottom of page