top of page

Zeme privātmāju būvniecībai Rīgas tuvumā

Rīga, Berģi

Zaķu iela

PĀRDOD

860.400 EUR

Area

11472 m²

Description

Zeme, ciemata būvniecībai Rīgas tuvumā, ekskluzīvā vietā!

Zemes gabala lietošanas mērķis - mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija, kurā atļauts izvietot:

·  savrupmāju, dvīņu māju;

·  mazstāvu daudzdzīvokļu māju;

·  rindu māju;

·  dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju;

·  nepieciešamās palīgēkas un būves.

·  pašvaldības iestādi;

·  sakaru iestādi, biroju

·  sporta zāli, tenisa kortus, segtu sporta laukumu;

·  viesnīcu, dienesta viesnīcu, jauniešu kopmītni;

·  aptieku, veterinārmedicīniskās prakses iestādi;

·  tirdzniecības kioskus un segtos tirdzniecības stendus;

·  sadzīves pakalpojumu objektu;

·  veikalu, kafejnīcu ar tirdzniecības platību līdz 150m2

Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība – atkarībā no plānotā objekta specifikas, bet ne mazāk par 1200 m2, dvīņu mājām 600 m2, rindu mājām 300m2

Zemes vienības minimālā fronte -15 m, rindu mājām - 7,5m

Maksimālais stāvu skaits - 3 stāvi, 12m

Tuvu Rīgai. Izdevīga atrašanās vieta.

Līdzens zemes gabals. Bez apgrūtinājumiem.

Lūdzu zvaniet, labprāt palīdzēšu iegādāties šo skaisto un izdevīgo īpašumu.Участок для строительства недалеко от Риги, в эксклюзивном месте!

Целью использования земельного участка является территория малоэтажных жилых зданий, в которой разрешено размещать:

·  отдельно стоящий дом, дом-близнец;

·  малоэтажный жилой дом;

·  рядовой дом;

·  жилые здания различных социальных групп;

·  необходимые вспомогательные здания и сооружения.

·  Здание муниципалитета;

·  офис связей, бюро;

·  тренажерный зал, теннисный корт, спортивную площадку;

·  отель, гостиницу общежития, молодежное общежитие;

·  аптеку, учреждение ветеринарной врачебной практики;

·  торговые киоски и крытые рекламные стенды;

·  объект бытовых услуг;

·  магазин, кафе с торговой площадью до 150 м2.

Минимальная площадь нового земельного участка - в зависимости от особенностей планируемого объекта, но не менее 1200 м2, двухэтажных домов 600 м2, рядных домов 300 м2;

Минимальная передняя часть земельного участка - 15 м, рядовой дом - 7,5 м;

Максимальное количество этажей - 3 этажа, 12 м;

Рядом с Ригой. Выгодное местоположение;

Ровный участок земли. Без обременений.

Пожалуйста, звоните, буду рада помочь Вам приобрести это красивое и приятное имущество.Land for the construction of a village near Riga, in an exclusive place!

The purpose of use of the land plot is the territory of low-rise residential buildings, in which it is permitted to place:

·  detached house, twin house;

·  low-rise apartment building;row house;

·  buildings of different social groups;

·  necessary auxiliary buildings and structures;

·  municipality authority;

·  communication institution, office;

·  gym, tennis courts, a sports ground;

·  hotel, service hotel, youth hostel;

·  pharmacy, veterinary medical practice institution;

·  trading kiosks and trading stands;

·  household service object;

·  shop, cafe with trading area up to 150 m2.

Minimum area of a newly developed land unit - depending on the specifics of the planned object, but not less than 1200 m2, twin houses 600 m2, row houses 300 m2;

Minimum front of the unit of land is 15 m, row house - 7.5 m;

Maximum number of floors - 3 floors, 12m;

Close to Riga. Advantageous location;

A flat piece of land. Without encumbrances.

Please call, I'll be happy to help You purchase this beautiful and enjoyable property.

Agent

1.jpg

Elīna Krūmiņa

+371 29151591

bottom of page