top of page

Zeme mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā Ādažu neapplūstošā teritorijā

Ādaži

Veldres iela 7

PĀRDOD

162.100 EUR

Platība

5789 m²

Apraksts

Ādažu projektu "Podnieki" un “Dailas” piegulošā teritorijā, pārdošanai tiek piedāvāts plašs zemes gabals privātīpašuma būvniecībai ar plašu teritoriju vai attīstīšanai.

Zemes gabals atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā, kurš var tikt dalīts četros mazākos privātmāju gabalos, kā arī uz tā var tikt būvētas rindu mājas vai daudzstāvu dzīvojamā ēka ar trīs stāviem.

Zemes gabals ir kopts, līdzēns un atrodas Ādažu neapplūstošajā pilsētas daļā. Zemes gabals ir nožogots ar Betafence 3D žogu.

Elektrības pievadi iespējams realizēt no kaimiņu teritotijas, ierīkošanas izmaksas apt. 1400 Eur, citas pilsētas komunikācijas – 245 m attālumā no īpašuma.

Zemes gabals ir bez apgrūtinājumiem un tas tiks attīrīts no visām fotogrāfijās redzamajām būvēm.
Pie mājas pieved pašvaldības piebraucamais ceļš.

Infrastruktūra:
Autobusa pietura 600 m

Vējupes pludmale 650 m
Bērnudārzs 900 m
Skola, veikali, medicīnas iestādes 2 km

Carnikavas jūras pludmale 12 km
Ādažu centrs 2,3 km

Rīgas centrs 23 Km

Zvaniet, vienosimies par īpašuma apskati Jums ērtā laikā.Земельный участок в районе малоэтажной жилой застройки в незатопляемом районе Адажи


Предлагается к продаже большой земельный участок под строительство частной собственности большой площади или под застройку на прилегающей территории Адажских проектов «Подниеки» и «Дайлас».

Земельный участок находится на территории малоэтажной жилой застройки, которую можно разделить на четыре меньших участка частных домов, и на нем можно построить рядные дома или многоэтажный жилой дом в три этажа.

Земельный участок ухоженный, ровный и находится в незатопляемой части города Адажи. Участок огорожен забором Betafence 3D.


Электроснабжение может быть осуществлено с соседней территории, затраты на установку ок. 1400 евро, другие городские коммуникации - 245 м от объекта.

Участок свободен от обременений и будет очищен от всех построек, показанных на фотографиях.

Муниципальная дорога ведет к дому.


Инфраструктура:

Автобусная остановка 600 м

Пляж Веюпе 650 м

Детский сад 900 м

Школа, магазины, медицинские учреждения 2 км

Морской пляж Царникава 12 км

Центр Адажи 2.3 км

Центр Риги 23 км


Звоните, организуем осмотр недвижимости в удобное для вас время.Land in the area of low-rise residential construction in the non-flooded area of Ādaži


A large plot of land for the construction of a private property with a large area or for development is offered for sale in the adjacent territory of the Ādaži projects "Podnieki" and "Dailas".

The plot of land is located in the territory of low-rise residential construction, which can be divided into four smaller plots of private houses, and terraced houses or a multi-storey residential building with three floors can be built on it.

The plot of land is well-kept, flat and located in the non-flooding part of the city of Adaži. The plot is fenced with a Betafence 3D fence.


Electricity supplies can be realized from the neighboring territory, installation costs approx. 1400 Eur, other city communications - 245 m from the property.

The plot is free of encumbrances and will be cleared of all structures shown in the photographs.

The municipal driveway leads to the house.


Infrastructure:

Bus stop 600 m

Vējupe beach 650 m

Kindergarten 900 m

School, shops, medical facilities 2 km

Carnikava sea beach 12 km

Adaži center 2.3 km

Riga center 23 Km


Call, we will arrange a property inspection at a time convenient for you.

Aģents

1.jpg

Anta Akantjeva-Ummere

‭+371 26511313‬

bottom of page