top of page

Zeme, projekts, pamati mājas īstenošanai

Imanta

Imantas 6. līnija 3C

PĀRDOD

98.000 EUR

Area

846 m²

Description

Zeme + projekts + pamati. Viss gatavs modernas ģimenes mājas īstenošanai, turklāt super ērtā lokācijā – klusā, zaļā privātmāju rajonā ar visu nepieciešamo infrastruktūru tuvākajā apkārtnē.

Uz šo brīdi jau paveikti lieli darbi, kuros kopsummā ieguldīti ~70000 €:

· Būvvaldē apstiprināts projekts (dzīvojamā māja 130 m2)

· Pievilkta elektrība

· Pievilkts pilsētas ūdensvads

· Sagatavots piebraucamais ceļš

· Ielieti mājas pamati

· Sakārtoti visi nepieciešamie dokumenti

· Pamati reģistrēti Zemesgrāmatā

· Servitūta ceļš reģistrēts Zemesgrāmatā

· Sagatavots un iepriekš bijis saskaņots būvvaldē arī otrs projekta variants (dzīvojamā māja 220 m2). Ja jaunajiem īpašniekiem tas būtu piemērotāks, to ātri iespējams saskaņot.

Ir iespēja iegādāties arī blakus esošo zemes gabalu 846 m2 ar māju 74 m2.

Tuvākajā apkārtnē skolas, bērnudārzi, medicīnas un sporta iestādes, tirdzniecības centri. 500 m attālumā Rīgas sabiedriskā transporta pieturvietas un dzelzceļa stacija “Zolitūde”. 15 - 20 minūšu laikā iespējams nokļūt kā līdz pilsētas centram, tā arī līdz Jūrmalai un līdz lidostai “Ŗīga”. 200 m attālumā veloceliņš Rīga – Jūrmala.

Zvaniet, lai iegūtu detalizētāku informāciju un vienotos par apskati Jums ērtā laikā.Земля + проект + фундамент. Все готово для реализации современного семейного дома, причем в супер удобном месте – в тихом, зеленом районе частных домов со всей необходимой инфраструктурой в непосредственной близости.

На сегодняшний день уже завершены основные работы, в которые в общей сложности вложено ~70 000€:

• Проект, одобренный Управлением строительства (жилой дом 130 м2)

• Подведено электричество.

• Городской водопровод был подтянут.

• Подготовленная подъездная дорога

• Залитый фундамент дома

• Оформлены все необходимые документы

• Фундамент дома зарегистрированы в Земельной книге

• Сервитутная дорога зарегистрирована в Земельной книге.

• Подготовлен и согласован в строительном управлении второй вариант проекта (жилой дом 220 м2). Если это будет больше подходить новым владельцам, это можно будет организовать быстро.

Также есть возможность купить прилегающий земельный участок 846 м2 с домом 74 м2.

В непосредственной близости находятся школы, детские сады, медицинские и спортивные учреждения, торговые центры. Остановки общественного транспорта Риги и железнодорожная станция «Золитуде» находятся в 500 метрах. За 15 – 20 минут можно добраться до центра города, а также до Юрмалы и аэропорта «Рига». В 200 м велосипедная дорожка Рига - Юрмала.

Звоните, чтобы получить более подробную информацию и договориться о просмотре в удобное для вас время.Land + project + foundations. Everything is ready for the implementation of a modern family home, moreover, in a super convenient location - in a quiet, green area of ​​private houses with all the necessary infrastructure in the immediate vicinity.

To date, major works have already been completed, in which a total of ~70,000 € has been invested:

• Project approved by the Building Authority (residential house 130 m2)

• Electricity is applied

• The city's water main has been tightened

• Prepared access road

• Poured house foundations

• All necessary documents are arranged

• Foundations are registered in the Land Register

• The easement road is registered in the Land Register

• The second version of the project (residential house 220 m2) has been prepared and agreed upon in the construction board. If it would be more suitable for the new owners, it can be arranged quickly.

It is also possible to buy the adjacent land plot of 846 m2 with a house of 74 m2.

Schools, kindergartens, medical and sports institutions, shopping centers are in the immediate vicinity. Riga public transport stops and railway station "Zolitude" are 500 m away. Within 15 - 20 minutes it is possible to get to the city center, as well as to Jurmala and to the airport "Ŗīga". 200 m away, the cycle path Riga - Jurmala.

Call to get more detailed information and we will arrange a viewing at a time convenient for you.

Agent

1.jpg

Dainis Skutelis

+371 28334324

bottom of page