top of page

Līdzens, daļēji asfaltēts, zemes gabals

Sarkandaugava

Sarkandaugavas iela

PĀRDOD

15.000 EUR

Platība

814 m²

Apraksts

Līdzens, daļēji asfaltēts, zemes gabals, pašā Sarkandaugavas centrā

Centralizētais pilsētas ūdens un kanalizācija pie zemes gabala.

Zemes kopējā platība 814 m2, apbūves blīvums 30%

Īpašums atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC2)

JC2 ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā plānots plašs jauktas izmantošanas spektrs vai ko izmanto vai plānots attīstīt kā apkaimes centru. Šajās teritorijās primāri nodrošina mājokļa un publiskām funkcijām nepieciešamo pilsētvides kvalitāti.

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:

Savrupmāju apbūve

Rindu māju apbūve

Biroju ēku apbūve

Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve

Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve

Veselības aizsardzības iestāžu apbūve

Sociālās aprūpes iestāžu apbūve

Apbūves maksimālais augstums (m)- 15,04 (3 stāvi)

Laba atrašanās vieta, blakus atrodas skola, sabiedriskā transporta pieturas, netālu ir pārtikas veikali, Vecrīga 10 minūšu brauciena attālumā.Ровный, частично заасфальтированный земельный участок в самом центре Саркандаугавы.

Централизованная городская вода и канализация на участке.

Общая площадь земельного участка 814 м2, плотность застройки 30%

Объект расположен в зоне застройки смешанного центра (JC2).

JC2 – это функциональная зона, определенная для территории, которая запланирована для широкого спектра смешанного использования или которая используется или планируется застраиваться как районный центр. На этих территориях в первую очередь обеспечивается качество городской среды, необходимое для выполнения жилищных и общественных функций.

Основные виды использования территории:

Строительство частных домов

Строительство рядных домов

Строительство офисных зданий

Строительство коммерческих или сервисных объектов

Строительство объектов туризма и отдыха

Строительство учреждений здравоохранения

Строительство учреждений социального обеспечения

Максимальная высота здания (м) - 15,04 (3 этажа)

Хорошее расположение, рядом школа, остановки общественного транспорта, продуктовые магазины рядом, до Старой Риги 10 минут на машине.A flat, partially asphalted plot of land in the very center of Sarkandaugava

Centralized city water and sewer at the plot.

Total land area 814 m2, building density 30%

The property is in the mixed center construction area (JC2)

JC2 is a functional zone defined for an area that is planned for a broad spectrum of mixed use or that is used or planned to be developed as a neighborhood center. In these territories, the quality of the urban environment necessary for housing and public functions is primarily ensured.

The main types of use of the territory:

Construction of detached houses

Construction of terraced houses

Construction of office buildings

Construction of commercial or service facilities

Construction of tourism and recreation facilities

Construction of health protection institutions

Construction of social care institutions

Maximum building height (m) - 15.04 (3 floors)

A good location nearby is a school, public transport stops, grocery stores are nearby, Old Riga is 10 minutes away by car.

Aģents

1.jpg

Kristiāna Kerela

+371 25135451

bottom of page