top of page

Līdzens, būvniecībai gatavs zemes gabals Vaivaros, jūras pusē

Jūrmala

Asaru prospekts 49

PĀRDOD

395.000 EUR

Area

3146 m²

Description

Pārdod līdzenu, būvniecībai gatavu zemes gabalu Vaivaros, jūras pusē.


Taisnstūra formas zemes gabals elitārā, klusā privātmāju teritorijā piejūrā, paralēli Kāpu ielai.

Zemes kopējā platība 3146 m2, apbūves blīvums 20%.

Zemes gabalam ir pievilkta elektrība, pilsētas ūdens un kanalizācija.

Labs, asfaltēts piebraucamais ceļš no 2 pusēm - Asaru prospekta un Kārļa ielas.

No Kārļa ielas puses 200 m līdz Kāpu ielai un 400 m līdz pludmalei.

Zemes gabals ir gatavots būvniecībai – ¾ apmērā atbrīvots no kokiem un krūmiem, kopts zālājs, koki saglabāti tikai Asaru prospekta pusē.


Šo zemes gabalu veido divi mazāki gabali, attiecīgi 1600m2 un 1546m2 katrs.

Iespējams nopirkt vienu no šiem. Cena pēc pieprasījuma.


Attālums līdz Rīgas centram 30 km, līdz lidostai 25 km.


Īpašums atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC13)


Pamatinformācija

Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.


Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

- Savrupmāju apbūve: Apbūve, ko veido viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja, vasarnīca, dvīņu māja.

- Labiekārtota publiskā ārtelpa.

- Biroju ēku apbūve.

- Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve.

- Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve.

- Kultūras iestāžu apbūve.

- Sporta ēku un būvju apbūve.

- Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve.

- Sociālās aprūpes iestāžu apbūve.

- Veselības aizsardzības iestāžu apbūve.

- Rindu māju apbūve.

- Daudzdzīvokļu māju apbūve.

- Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve.


Apbūves parametri:

- Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība 1500m2

- Maksimālais apbūves blīvums 20%

- Apbūves augstums 12m


Zvaniet vai rakstiet, lai uzdotu papildus jautājumus vai tiktos klātienē!Продается ровный, готовый к застройке участок в Вайвари, на берегу моря.


Участок прямоугольной формы в элитном, тихом жилом районе на берегу моря, параллельно улице Капу.

Общая площадь участка 3146 м2, плотность застройки 20%.

На участке есть электричество, городская вода и канализация.

Хорошие асфальтированные подъездные пути с двух сторон - с проспекта Асару и с улицы Карла.

От улицы Карлиса 200 м до улицы Капу и 400 м до пляжа.

Участок готов к строительству - на ¾ расчищен от деревьев и кустарников, газон ухожен, деревья сохранены только со стороны проспекта Асару.


Этот земельный участок состоит из двух участков меньшего размера, площадью 1600м2 и 1546м2 каждый.

Вы можете купить один из них. Цена по запросу.


Расстояние до центра Риги - 30 км, до аэропорта - 25 км.


Участок находится на территории Cмешанного центра развития (JC13)


Основная информация

Зона застройки смешанного центра (JC) — это функциональная зона, определенная для территории, которая исторически имела широкий спектр смешанного использования или которая служит центром города, деревни или района, а также в застроенных территориях, которые планируется превратить в такие центры.


Основные виды использования территории

- Строительство частных домов: Строительство, состоящее из одноквартирного дома, двухквартирного дома, летнего дома, двухквартирного дома.

- Хорошо организованное общественное пространство на открытом воздухе.

- Строительство офисных зданий.

- Строительство коммерческих и/или сервисных объектов.

- Строительство объектов туризма и отдыха.

- Строительство учреждений культуры.

- Строительство спортивных зданий и сооружений.

- Строительство образовательных и научных учреждений.

- Строительство учреждений социального обеспечения.

- Строительство учреждений здравоохранения.

- Строительство рядных домов.

- Строительство многоквартирных домов.

- Строительство учреждений обороны и безопасности.


Параметры конструкции:

- Минимальная площадь вновь создаваемого земельного участка 1500м2.

- Максимальная плотность застройки 20%

- Высота здания 12м.


Звоните или пишите, чтобы задать вопросы или договориться о встрече!For sale flat, ready to build plot in Vaivari, on the seaside.


Rectangular plot in an elite, quiet residential area by the sea, parallel to Kapu street.

Total area of the land 3146 m2, building density 20%.

The plot has electricity, city water and sewerage.

Good, asphalted driveway from 2 sides - Asaru prospectusand Karla street.

From Karla Street 200 m to Kapu Street and 400 m to the beach.

The plot is ready for construction - ¾ cleared of trees and shrubs, lawn maintained, trees retained only on the Asaru Prospectus side.


This plot of land consists of two smaller plots, 1600m2 and 1546m2 each.

You can buy one of these. Price on request.


Distance to the center of Riga 30 km, to the airport 25 km.


The property is located in the Mixed center development area (JC13)


Call or email for further questions or to arrange a personal meeting!

Agent

1.jpg

Elīna Krūmiņa

+371 29151591

bottom of page