top of page

Zemes gabals kāpu zonā Salacgrīvā

Salacgrīva

Kāpu iela 11

PĀRDOD

100.717 EUR

Platība

3473 m²

Apraksts

Piedāvājumā plašs zemes gabals 1. līnijā Salacgrīvas kāpu zonā kā investīcijai vai savas mājas būvniecībai. Miera, plašuma un brīnišķīgas atrašanās vietas savienojums.

Atrodas klusā un mierīgā privātmāju teritorijā netālu no Salacgrīvas centra teritorijas sākuma;

Līdzena, četrstūra forma;

Zemes gabala platība 3473 m2;

Apbūves blīvums 30%;


Zemesgabals atrodas Lauksaimniecības teritorijā (L) – tā ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes, kā resursa, racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.


Teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir:

Viensētu apbūve;

Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve;

Lauksaimnieciska izmantošana;

Labiekārtota publiskā ārtelpa;

Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma;

Ūdens telpas publiskā izmantošana;


Teritorijas papildus izmantošanas veidi ir:

Vasarnīcu apbūve;

Dārza māju apbūve;

Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve;Большой земельный участок на 1-й линии в районе дюн Салацгривы предлагается в качестве инвестиции или для строительства собственного дома. Сочетание тишины, простора и прекрасного расположения.

Расположен в тихом и спокойном районе частных домов недалеко от начала центра Салацгривы;

Плоская квадратная форма;

Площадь участка 3473 м2;

Плотность застройки 30%;


Земельный участок расположен на Сельскохозяйственной территории (L) - это функциональная зона, определяемая для обеспечения рационального и разнообразного использования земель сельскохозяйственного назначения как ресурса для всех видов сельскохозяйственной деятельности и сопутствующих услуг.

Основными видами использования территории являются:

Строительство частных домов;

Строительство сельскохозяйственных производственных предприятий;

Сельскохозяйственное использование;

Благоустроенное общественное открытое пространство;

Общественная открытая территория без озеленения;

Общественное использование водного пространства;


Дополнительными видами использования территории являются:

строительство дачных домиков;

Строительство садовых домиков;

Строительство коммерческих и/или сервисных объектов;A large plot of land on the 1st line in the Salacgriva dune area is offered as an investment or to build your own house. A combination of peace, spaciousness and a wonderful location.

Located in a quiet and peaceful area of private houses near the beginning of the center of Salacgrīva;

Flat, square shape;

Plot area 3473 m2;

Building density 30%;


The plot of land is located in the Agricultural territory (L) - it is a functional zone determined to ensure the rational and diverse use of agricultural land as a resource for all types of agricultural activity and related services.

The main uses of the territory are:

Construction of detached houses;

Construction of agricultural production enterprises;

Agricultural use;

Well-organized public outdoor space;

Public outdoor space without landscaping;

Public use of water space;


The additional uses of the territory are:

construction of summer houses;

Construction of garden houses;

Construction of commercial and/or service facilities;

Aģents

1.jpg

Elīna Krūmiņa

+371 29151591

bottom of page