top of page

Penthouse apartamenti Centrus kvartālā

Rīga, centrs

Dzirnavu iela 81

PĀRDOD

250.000 EUR

Apraksts

Penthausi pašā Rīgas centrā ar pilnu apdari jaunā projektā, CENTRUS kvartālā. Dzīvokļi no 60 līdz 270m2 ar nelielu balkonu vai plašu terasi, iespējams iegādāties dzīvokļus bez balkona vai terases.

Autostāvvietas īre 150 EURO mēnesī, liela autostāvvieta 440 vietas (divi līmeņi pazemē).

Mūsdienīgi lifti aizvedīs jūs no autostāvvietas tieši uz dzīvokļa durvīm. CENTRUS kvartāla dzīvokļu īpašnieki varēs uzglabāt lietas ēku pagrabos (noliktavas telpas 2m2).

Uzturēšanas maksa  € 1,04 par 1 m2 dzīvojamās platības, balkoniem un terasēm € 0,13 par m2. Pārējie komunālie skaitītāji, ūdens, apkure, elektrība - visiem individuālajiem skaitītājiem katram dzīvoklim, tas ir, atbilstoši jūsu patēriņam.

Kopā ar atsevišķu dzīvojamo rajonu ar bērnu rotaļu laukumu kvartālā CENTRUS ir izveidota labiekārtota sabiedriskā zona - gājēju iela, kas savieno Dzirnavu un Blaumaņa ielas.

Jūsu ieguvumi:

- Privāta un droša rezidence Rīgas aktīvajā centrā,

- Izcila arhitektūra un nevainojama ēku, dzīvokļu un pieejamo pakalpojumu kvalitāte,

- Mūsdienīgi un kvalitatīvi celtniecības un apdares materiāli;

- Dzīvokļu pilnīga apdare - gatavi dzīvošanai un personīgam dizainam;

-Dažāds, racionāls un ērts dzīvokļu plānojums;

-Komunālā vide, kas pielāgojama individuālajām vajadzībām;

-Apkures sistēma ar elektronisku vadību;

-Mūsdienu sakaru un inženiertehniskie risinājumi, kas nodrošina maksimālu energoefektivitāti.Пентхаусы в самом центре Риги с полной отделкой в ​​новом проекте, квартале CENTRUS. Квартиры от 60 до 270м2 с небольшим балконом или большой террасой, возможно приобретение квартир без балкона или террасы.

Аренда парковки 150 евро в месяц, большая парковка на 440 мест (два уровня под землей).

Современные лифты доставят вас с парковки прямо к дверям квартиры. Владельцы квартир в квартале ЦЕНТРУС смогут хранить вещи в подвальных помещениях домов (складское помещение 2м2).

Такса обслуживания 1,04 евро за 1 м2 жилой площади, балконов и террас 0,13 евро за м2. Прочие счетчики коммунальных услуг, вода, отопление, электричество - по всем индивидуальным счетчикам для каждой квартиры, то есть по вашему потреблению.

Вместе с отдельным жилым массивом с детской площадкой в ​​квартале CENTRUS была создана благоустроенная общественная зона - пешеходная улица, соединяющая улицы Дзирнаву и Блауманя.

Ваши преимущества:

- Частная и безопасная резиденция в активном центре Риги,

- Отличная архитектура и безупречное качество зданий, квартир и доступных услуг,

- Современные и качественные строительные и отделочные материалы;

- Полная отделка квартир - готовый к проживанию и индивидуальный дизайн;

-Разная, рациональная и удобная планировка квартиры;

-Коммунальная среда, которая может быть адаптирована к индивидуальным потребностям;

-Система отопления с электронным управлением;

-Современные коммуникационные и инженерные решения, обеспечивающие максимальную энергоэффективность.Penthouses in the very center of Riga with full finishing in a new project, CENTRUS quarter. Apartments from 60 to 270m2 with a small balcony or a large terrace, it is possible to buy apartments without a balcony or terrace.

Parking rent 150 EURO per month, large parking lot 440 places (two levels underground).

Modern lifts will take you from the car park directly to the apartment door. Owners of apartments in CENTRUS quarter will be able to store things in the basements of buildings (warehouse space 2m2).

Maintenance fee € 1.04 per 1 m2 of living space, balconies and terraces € 0.13 per m2. Other utility meters, water, heating, electricity - for all individual meters for each apartment, that is, according to your consumption.

Together with a separate residential area with a children's playground in the CENTRUS quarter, a well-maintained public area has been created - a pedestrian street connecting Dzirnavu and Blaumaņa streets.

Your benefits:

- Private and secure residence in the active center of Riga,

- Excellent architecture and impeccable quality of buildings, apartments and available services,

- Modern and high-quality construction and finishing materials;

- Complete finishing of apartments - ready for living and personal design;

-Different, rational and comfortable apartment layout;

-Communal environment that can be adapted to individual needs;

-Heating system with electronic control;

-Modern communication and engineering solutions that ensure maximum energy efficiency.

Dzīvokļa platība

68 m²

Istabu skaits

2

Stāvs

6

Lifts

Ir

Aģents

1.jpg

Dainis Skutelis

+371 28334324

bottom of page