top of page

Renovētā mājā pieejami 2 un 3 istabu dzīvokļi

Centrs

Matīsa iela 29

PĀRDOD

106.272 EUR

Dzīvokļa platība

66 m²

Istabu skaits

Stāvs

Lifts

3

2

Nav

Apraksts

Pārdošanā tiek piedāvāti dzīvokļi jaunā renovētā projektā Rīgas centrā – Matīsa ielā 29. Ēkā ir pieejami 2 un 3 istabu dzīvokļi platībā no 49,41 – 90,85 m2 3 stāvu pagalma ēkā. Dzīvokļus iespējams pārplānot pēc savām vēlmēm, attīstītājs atjaunojot komunikācijas ir paredzējis to pārplānošanas iespējas.

Pārdod 3 istabu dzīvokli pagalma ēkas 2. stāvā, kas esošajā plānojumā sastāv no 2 guļamistabām, viesistabas, kas apvienota ar virtuves zonu, apvienota sanmezgla un koridora. Ja nav nepieciešama plaša viesistaba, tehniski iespējams izveidot 3 guļamistabas.

Dzīvoklis tiek pārdots bez iekšējās apdares, bet ar jauniem komunikāciju izvadiem.

Iespējams papildus iegādāties mantu glabātuvi un stāvvietu pagalmā ar, vai bez nojumes.

Renovācijas projekta ietvaros plānotie darbi:
- Īpašuma sadale dzīvokļu īpašumos;
- Jumta nomaiņa;
- Ēku fasāžu atjaunošana;
- Kāpņutelpas atjaunošana;
- Apkures sistēmas nomaiņa;
- Apkures siltuma skaitītāju uzstādīšana;
- Ēku ieejas durvju nomaiņa
- Dzīvokļu ārdurvju nomaiņa;
- Kanalizācijas stāvvada nomaiņa;
- Aukstā ūdensvada nomaiņa;
- Karstā ūdensvada izbūve;
- Elektroinstalācijas nomaiņa;
- Pagalma labiekārtošana;
- Autostāvvietu izveide;
- Pagraba telpu remonts un mantu glabātuvju izveide.

Fasādes ēka Matīsa ielā 29 celta 1935.gadā pēc arhitekta Teodora Hermanovska projekta. T. Hermanovska arhitektoniskais mantojums ir nozīmīgs Latvijas arhitektūras vēsturē. Arhitekts zināms kā funkcionālisma stila iedibinātājs un Bauhaus vācu funkcionālisma dizaina skolas ideju ieviesējs. Ēka celta funkcionālisma stilā kā mūra īres nams ar veikaliem 1.stāvā un līdz mūsu dienām saglabājusi sākotnējo apjomu un fasāžu arhitektūru.

К продаже предлагаются квартиры в недавно отремонтированном проекте в центре Риги – улица Матиса 29. В доме предлагаются 2 и 3-комнатные квартиры площадью 49,41 – 90,85 м2 в 3-этажном дворовом доме. Квартиры можно перепланировать по вашему желанию, застройщик предусмотрел возможности их перепланировки при восстановлении коммуникаций.


Продается 3-комнатная квартира на 2 этаже дворового дома, которая в существующей планировке состоит из 2 спален, гостиной, совмещенной с кухонной зоной, совмещенного санузла и коридора. Если просторная гостиная не нужна, технически возможно создать 3 спальни.


Квартира продается без внутренней отделки, но с новыми коммуникациями.


Возможно дополнительно приобрести кладовку и парковочное место во дворе с навесом или без.


Планируемые работы в рамках проекта реновации:

- Распределение имущества по квартирным объектам;

- Замена крыши;

- Реставрация фасадов зданий;

- Реставрация лестничной клетки;

- Замена системы отопления;

- Установка счетчиков тепла на отопление;

- Замена входных дверей здания.

- Замена входных дверей квартир;

- Замена канализационного стояка;

- Замена трубы холодной воды;

- Строительство трубопроводов горячей воды;

- Замена электроустановки;

- Благоустройство двора;

- Создание парковок;

- Ремонт подвальных помещений и создание складских помещений.


Фасадное здание по улице Матиса, 29 было построено в 1935 году по проекту архитектора Теодораса Германовскиса. Архитектурное наследие Т. Германовской имеет большое значение в истории латвийской архитектуры. Архитектор известен как основоположник стиля функционализма и инициатор идей немецкой функционалистической дизайнерской школы Баухаус. Здание построено в стиле функционализма как кирпичный доходный дом с магазинами на 1 этаже и до наших дней сохранило первоначальный объем и архитектуру фасада.


В случае возникновения вопросов или если вы хотите посмотреть апартаменты лично, звоните.Apartments are offered for sale in a newly renovated project in the center of Riga - Matīsa street 29. 

The building offers 2 and 3-room apartments with an area of 49.41 - 90.85 m2 in a 3-story courtyard building. The apartments can be re-planned according to your wishes, the developer has foreseen the possibilities of their re-planning when restoring the communications.


A 3-room apartment is for sale on the 2nd floor of a courtyard building, which in the existing layout consists of 2 bedrooms, a living room combined with a kitchen area, a combined bathroom and a corridor. If a spacious living room is not needed, it is technically possible to create 3 bedrooms.


The apartment is sold without interior decoration, but with new communication outlets.


It is possible to additionally purchase a storage room and a parking space in the yard with or without a canopy.


Planned works within the renovation project:

- Distribution of property in apartment properties;

- Roof replacement;

- Restoration of building facades;

- Restoration of the staircase;

- Replacement of the heating system;

- Installation of heating heat meters;

- Replacement of building entrance doors

- Replacement of front doors of apartments;

- Replacement of the sewer riser;

- Replacement of the cold water pipe;

- Hot water pipeline construction;

- Replacement of electrical installation;

- Improvement of the yard;

- Creation of parking lots;

- Repair of basement premises and creation of storage facilities.


The facade building at Matīsa street 29 was built in 1935 according to the project of architect Teodoras Hermanovskis. The architectural heritage of T. Hermanovska is significant in the history of Latvian architecture. The architect is known as the founder of the functionalist style and the initiator of the ideas of the Bauhaus German functionalist design school. The building was built in the functionalist style as a brick tenement house with shops on the 1st floor and has preserved its original volume and facade architecture to this day.


In case of questions or if you want to see the apartments in person, please call.

Aģents

Ieva Foto 2.jpeg

Agnese Svikle

+371 26599800

bottom of page