top of page

Plašu skatu un augstiem griestiem dzīvoklis

Centrs

Klijānu iela 20

PĀRDOD

58.938 EUR

Dzīvokļa platība

51,7 m²

Istabu skaits

Stāvs

Lifts

3

2

Nav

Apraksts

Dzīvoklis pārdodas ar melno apdari, bez iekšējām komunikācijām.

Plašie logi paplašina telpu.

Līdz dzīvoklim ir ievilkta elektrība un siltā, aukstā ūdens pieslēgums. Katram dzīvoklim izveidota atsevišķa ventilācija. Dzīvoklī uzstādīti un pieslēgti apkures radiatori.


Komunālie maksājumi

• Apsaimniekošanas maksa 1 €/m2 +PVN

• Elektrība un ūdens pēc skaitītājiem, apkure pēc platības

• Pieejams optiskais internets.


Ēka:

• Mūra māja ar ķieģeļu ārsienām un dzelzsbetona iekšējām kolonnām

• Fasāde pilnībā siltināta ar akmens vati, jauni logi PVC logi

• Augsti griesti: 2,9 - 3,7m

• Iespējams individuālais plānojums


Ērtības:

• Pagalmā ierīkotas autostāvvietas, iespējams iegādāties vai īrēt

• Trīs ieejas: divas no fasādes puses un viena no pagalma

• Pieejamas palīgtelpas un noliktavas pagrabstāvā

• Ieejas sistēma – ar čipiem

• Video-novērošanas sistēma koplietošanas telpās un teritorijā

• Autonomā apkure ar granulu katlu

• Pie mājas paredzēta zaļā zona ar bērnu rotaļu laukumu


Izvietojums:

• Renovēta māja Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības robežās

• Tuvu sabiedriskā transporta pieturām Brīvības ielā un Miera ielā, “Braslas” dzelzceļa stacija

• Netālu ir pārtikas veikali ( Maxima, Rimi)


Termiņi

• Ēka funkcionāli gatava būs 2023. gada augustā

• Gada laikā - teritorijas labiekārtošana

• Notiek darbs pie kopīpašuma sadalīšanas dzīvokļu īpašumosAn apartment with wide view and high ceilings.


The apartment is sold with black finish, without internal communications.

Wide windows expand the room.

Electricity and hot and cold water are connected to the apartment. Separate ventilation has been created for each apartment. Heating radiators are installed and connected in the apartment.


Community expenses

• Management fee 1 €/m2 +VAT

• Electricity and water by meter, heating by area

• Optical Internet available.


Building:

• Masonry house with brick exterior walls and reinforced concrete interior columns

• The facade is completely insulated with stone wool, new windows, PVC windows

• High ceiling: 2.9 - 3.7m

• Individual planning is possible


Amenities:

• There are parking spaces in the yard, it is possible to buy or rent

• Three entrances: two from the facade side and one from the yard

• Utility rooms and storage are available in the basement

• Entry system – with chips

• Video-surveillance system in common rooms and territory

• Autonomous heating with pellet boiler

• There is a green area with a children's playground near the house


Placement:

• Renovated house within the protection limits of the historical center of Riga

• Close to public transport stops on Brīvības Street and Miera Street, "Braslas" railway station

• There are grocery stores nearby (Maxima, Rimi)


Deadlines

• The building will be functionally ready in August 2023

• During the year - improvement of the territory

• Work is underway on the division of joint ownership into apartment propertiesКвартира с широким видом и высокими потолками.


Квартира продается с черной отделкой, без внутренних коммуникаций.

Широкие окна расширяют пространство.

Электричество, горячая и холодная вода подключены к квартире. Для каждой квартиры создана отдельная вентиляция. В квартире установлены и подключены радиаторы отопления.


Коммунальные расходы

• Плата за управление 1 €/м2 + НДС

• Электричество и вода по счетчику, отопление по площади

• Доступен оптический Интернет.


Здание:

• Кирпичный дом с кирпичными наружными стенами и железобетонными внутренними колоннами.

• Фасад полностью утеплен каменной ватой, пластиковые окна, пластиковые окна.

• Высокий потолок: 2,9–3,7 м

• Возможно индивидуальное планирование


Удобства:

• Есть парковочные места во дворе, можно купить или арендовать

• Три входа: два со стороны фасада и один со двора

• Подсобные помещения и кладовая имеются в подвале

• Система входа – с чипами

• Система видеонаблюдения в общих помещениях и на территории

• Автономное отопление пеллетным котлом

• Рядом с домом находится зеленая зона с детской площадкой.


Размещение:

• Отремонтированный дом в пределах охраны исторического центра Риги

• Рядом остановки общественного транспорта на улицах Бривибас и Миера, железнодорожная станция "Браслас".

• Рядом есть продуктовые магазины (Maxima, Rimi)


Сроки

• Здание будет функционально готово в августе 2023 года.

• В течение года - благоустройство территории,

• Ведутся работы по разделу совместной собственности на квартирные объекты

Aģents

Ieva Foto 2.jpeg

Lita Marlēna Fišere

+371 29389671

bottom of page