top of page

Kompakts divu istabu dzīvoklis jaunā, zaļā, gaumīgā projektā

Centrs

Artilērijas iela 65

PĀRDOD

89.000 EUR

Apartment area

43,7 m²

Number of rooms

Floor

Elevator

2

1

Nav

Description

Jauns, zaļš un energoefektīvs projekts Grīziņkalnā, Artilērijas ielā 65 slēgtā, iekoptā pagalmā!


Piedāvājumā kompakts divu istabu dzīvoklis jaunā, zaļā, gaumīgā projektā, iekoptā Artilērijas ielas 65 pagalmā. Dzīvoklis ir ar pilnu, kvalitatīvu apdari un pilnībā aprīkotu vannas istabu.


Dzīvoklim ir sava 12 m2 plaša terase, kas kopā ar zaļo, iekopto vidi rada privātmājas sajūtu.


Plānojumā ietilpst:

- dzīvojamā istaba, kura ir apvienota ar virtuves zonu un priekšnamu. Viesistabai ir izeja uz terasi.

- izolēta guļamistaba, no kuras ir ieeja vannas istabā, kura aprīkota ar dušu, izlietni un wc.

- veļas telpa jeb saimniecības telpa, kurā būs vieta arī veļas mašīnai.

Dzīvoklim ir pieslēgts pilsētas ūdens un kanalizācija. Atbilstoši jaunajām prasībām par ēkas energoefektivitāti, veikti ēkas ārsienu siltināšanas darbi, uzstādīti energoefektīvi divkameru logi. Katram dzīvoklim uzstādīts individuāls siltuma skaitītājs un ierīkota rekuperācijas sistēma. Apkures nodrošināšanai izbūvēts cementa klons ar siltās grīdas apkures caurulēm, sanmezglos silto grīdu apsildi nodrošina elektrība. Apkuri nodrošina firmas Toshiba gaiss/ūdens siltumsūknis un uz ēkas jumta uzstādītie saules paneļi. Minētie ieguldījumi šobrīd uzskatāmi par efektīvāko izmaksu taupīšanas risinājumu daudzdzīvokļu ēkā un ļaus iedzīvotājiem saņemt nelielus rēķinus par dzīvokli. Šis ir pirmais zināmais projekts ar šādu apkures risinājumu Rīgas vēsturiskajā centrā.


Iespējams iegādāties stāvvietu bruģētā, slēgtā pagalmā, kā arī mantu glabātuvi.


PAR PROJEKTU

PRIVĀTUMS PILSĒTAS CENTRĀ

Piedāvājot mierīgu patvērumu pašā pilsētas sirdī, A65 komplekss garantē ne tikai ērtību, bet arī nepieciešamo privātumu ikdienas dzīvē.

A KLASES ENERGO- EFEKTIVITĀTE

Pateicoties uzstādītajām saules paneļiem, dzīvokļi izmanto saules enerģiju, nodrošinot ilgtspējīgu enerģijas patēriņu un zemākus elektroenerģijas rēķinus, vienlaikus veicinot vides aizsardzību.

ZAĻŠ UN PERSPEKTĪVS RAJONS

Grīziņkalna rajons ir UNESCO kultūrmantojuma sastāvdaļa ar vēsturisku elpu un zaļām atpūtas zonām. Šeit mūsdienīgais komforts sastop dabas mieru un šarmu.

MODERNS PLĀNOJUMS UN STILĪGS INTERJERS

Katrs telpas stūris ir domāts ar funkcionalitāti un estētiku prātā. Augstvērtīgi materiāli un mūsdienīga dizaina pieeja nodrošina ērtību un vizuālo baudījumu.Новый, зеленый и энергоэффективный проект в Гризинькалне, улица Артилерияс 65, в закрытом, ухоженном дворе!


Предлагаем компактную двухкомнатную квартиру в новом, зеленом, со вкусом оформленном проекте, в ухоженном дворе по адресу улица Артиллерияс, 65. В квартире полная, качественная отделка и полностью оборудованная ванная комната.


В квартире есть собственная терраса шириной 12 м2, которая в сочетании с зеленой, ухоженной средой создает ощущение частного дома.


План включает в себя:

- гостиная, совмещенная с кухонной зоной и холлом. В гостиной есть выход на террасу.

- изолированная спальня, из которой есть вход в ванную комнату, оборудованную душем, раковиной и туалетом.

- постирочная или подсобное помещение, в котором также будет место для стиральной машины.


Квартира подключена к городскому водоснабжению и канализации. В соответствии с новыми требованиями к энергоэффективности здания были проведены утеплительные работы на наружных стенах здания, установлены энергоэффективные двухкамерные окна. На каждую квартиру установлен индивидуальный счетчик тепла и установлена ​​система рекуперации. Для обеспечения отопления построена цементная плита с трубами теплого пола, теплые полы в ванных комнатах обогреваются электричеством. Отопление обеспечивается воздушно-водяным тепловым насосом Toshiba и солнечными батареями, установленными на крыше здания. Указанные инвестиции в настоящее время считаются наиболее эффективным решением экономии средств в многоквартирном доме и позволят жильцам получать небольшие счета за квартиру. Это первый известный проект с таким решением отопления в историческом центре Риги.


Возможна покупка парковочного места в асфальтированном, закрытом дворе, а также кладовая.


О ПРОЕКТЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Предлагая спокойное убежище в самом центре города, комплекс А65 гарантирует не только удобство, но и необходимую конфиденциальность в повседневной жизни.

КЛАСС А ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Благодаря установленным солнечным панелям квартиры используют солнечную энергию, обеспечивая устойчивое энергопотребление и снижение счетов за электроэнергию, одновременно способствуя защите окружающей среды.

ЗЕЛЕНЫЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РАЙОН

Гризинькалнсский район является частью культурного наследия ЮНЕСКО с историческим дыханием и зелеными зонами отдыха. Здесь современный комфорт сочетается с покоем и очарованием природы.

СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВКА И СТИЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР

Каждый уголок комнаты спроектирован с учетом функциональности и эстетики. Высококачественные материалы и современный подход к дизайну обеспечивают комфорт и визуальное наслаждение.A new, green and energy-efficient project in Grīziņkaln, Artilērijas Street 65, in a closed, well-kept yard!


We offer a compact two-room apartment in a new, green, tasteful project, in a well-kept yard at 65 Artillerijas Street. The apartment has full, high-quality decoration and a fully equipped bathroom.


The apartment has its own 12 m2 wide terrace, which, together with the green, well-kept environment, creates the feeling of a private house.


The plan includes:

- the living room, which is combined with the kitchen area and the hall. The living room has an exit to the terrace.

- an isolated bedroom, from which there is an entrance to the bathroom, which is equipped with a shower, sink and toilet.

- laundry room or utility room, which will also have a place for a washing machine.


The apartment is connected to city water and sewerage. In accordance with the new requirements for the energy efficiency of the building, insulation work was carried out on the external walls of the building, and energy-efficient double-chamber windows were installed. An individual heat meter is installed for each apartment and a recuperation system is installed. A cement slab with warm floor heating pipes was built to provide heating, the warm floors in the bathrooms are heated by electricity. Heating is provided by a Toshiba air/water heat pump and solar panels installed on the roof of the building. The mentioned investments are currently considered the most effective cost-saving solution in an apartment building and will allow residents to receive small bills for the apartment. This is the first known project with such a heating solution in the historical center of Riga.


It is possible to buy a parking space in a paved, closed yard, as well as a storage room.


ABOUT THE PROJECT

PRIVACY IN THE CITY CENTER

Offering a peaceful refuge in the heart of the city, the A65 complex guarantees not only convenience, but also the necessary privacy in everyday life.

CLASS A ENERGY EFFICIENCY

Thanks to the installed solar panels, the apartments use solar energy, ensuring sustainable energy consumption and lower electricity bills, while contributing to environmental protection.

GREEN AND PERSPECTIVE DISTRICT

Grīziņkalns district is part of the UNESCO cultural heritage with historical breath and green recreation areas. Here, modern comfort meets the peace and charm of nature.

MODERN PLANNING AND STYLISH INTERIOR

Every corner of the room is designed with functionality and aesthetics in mind. High-quality materials and a modern design approach ensure comfort and visual enjoyment.

Agent

Ieva Foto 2.jpeg

Elīna Krūmiņa

+371 29151591

bottom of page