top of page

Visas iespējas jebkura izmēra biznesam - Skanstes City

Skanste

Skanstes iela 50

IZNOMĀ

11 EUR/m²

Площадь

No 500 m² līdz 1200 m²

Этаж

2

Описание

Telpas, kas pielāgojas uzņēmumam - Skanstes City.


Mūsdienīgi biroji plašā biroju kvartālā,kas sastāv no 8 ēkām. Telpas iespējams pielāgot jebkāda veida biznesam ar dažādām platībām

Kvartālā atrodams viss ērtai ikdienai - kafejnīcas, dažādas veselības pakalpojumu iestādes, bērnu dārzs, ēdienu automāti un elektrouzlādes stacijas.

Platības pieejamas no 500 m2 līdz 1200 m2 un vairāk.

Iznomājot lielas platības nomas maksā ir iekļauti bonusi.

- Neierobežota, tēja, kafijas un dzeramāūdens lietošana bez maksas

- Printeris, skeneris, papīrs

- Ātrs WiFi pieslēgums

- Telpu uzkopšana(katru dienu).

Pilnībā aprīkota virtuve un vairāki WC. Dažādas koplietošanas telpas.

Telpās ir modernas ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas, kā arī atverami logi.

Plašas virszemes un pazemes stāvvietas (1300 vietas).

Bezmaksas velosipēdu un motociklu novietnes.

Teritorijā ir īpaši paredzēta vieta koplietošanas auto un skrejriteņu novietošanai, kā arī elektroauto uzlādes stacijas.

Ēkām ir piešķirts BREEAM izcilības sertifikāts, kas liecina par ēku kvalitāti un energoefektivitāti.

Pilna servisa apsaimniekošana ar ātru reaģēšanu.

Skanstes City ir lieliska atmosfēra un dažādi pasākumi ar iespēju socializēties.

Elastīgi nosacījumi ilgai un patīkamai sadarbībai ar ik vienu nomnieku.

Lieliska infrastruktūra – dažāda veida sabiedriskais transports, tuvumā Valdemāra ielas Rimi, Arēna Rīga un Olimpiskais sporta centrs ar trenažieru zāli, baseinu un pirti, ar neskaitāmām zālēm visdažādākajām sporta aktivitātēm.


Droši zvaniet, rezervēsim apskates laiku jums ieinteresējošajām telpām.Помещения, адаптирующиеся под компанию – Сканстес Сити.


Современные офисы в большом офисном блоке, состоящем из 8 зданий. Помещения могут быть адаптированы под любой вид бизнеса с различной площадью.

В квартале можно найти все для комфортной повседневной жизни – кафе, различные учреждения здравоохранения, детский сад, автоматы по продаже продуктов питания и электрозарядные станции.

Доступны площади от 500 м2 до 1200 м2 и более.

При аренде больших площадей в арендную плату включены бонусы.

- Неограниченное бесплатное употребление чая, кофе и питьевой воды.

- Принтер, сканер, бумага.

- Быстрое соединение Wi-Fi

- Уборка номера (ежедневно).

Полностью оборудованная кухня и несколько туалетов. Различные места общего пользования.

В номерах установлены современные системы вентиляции и кондиционирования, а также открывающиеся окна.

Просторная наземная и подземная парковка (1300 мест).

Бесплатная парковка для велосипедов и мотоциклов.

На территории имеется специально оборудованное место для парковки общих автомобилей и скутеров.

а также станции зарядки электромобилей.

Здания удостоены сертификата качества BREEAM, что свидетельствует о качестве и энергоэффективности зданий.

Полное управление услугами с быстрым реагированием.

В Сканстес Сити прекрасная атмосфера и различные мероприятия с возможностью пообщаться.

Гибкие условия для долгого и приятного сотрудничества с каждым арендатором.

Отличная инфраструктура - различные виды общественного транспорта, рядом улица Валдемара Рими, Арена Рига и Олимпийский спортивный центр с тренажерным залом, бассейном и сауной, с бесчисленным количеством залов для всех видов спортивных занятий.


Смело звоните, мы забронируем время для просмотра заинтересовавшего вами помещения.Premises adapted to the company - Skanstes City.


Modern offices in a large office block consisting of 8 buildings. The premises can be adapted for any type of business with different sizes.

In the quarter you can find everything for a comfortable everyday life - cafes, various healthcare institutions, a kindergarten, food vending machines and electric charging stations.

Areas available from 500 m2 to 1200 m2 or more.

When renting large areas, bonuses are included in the rent.

- Unlimited free consumption of tea, coffee and drinking water.

- Printer, scanner, paper.

- Fast Wi-Fi connection

- Room cleaning (daily).

Fully equipped kitchen and several toilets. Various common areas.

The rooms have modern ventilation and air conditioning systems, as well as opening windows.

Spacious above-ground and underground parking (1300 spaces).

Free parking for bicycles and motorcycles.

There is a specially equipped parking area for shared cars and scooters on site.

as well as electric vehicle charging stations.

The buildings are awarded the BREEAM quality certificate, which indicates the quality and energy efficiency of the buildings.

Full service management with fast response.

Skanstes City has a great atmosphere and a variety of events and opportunities to socialize.

Flexible conditions for a long and pleasant cooperation with each tenant.

Excellent infrastructure - various types of public transport, close to Valdemara Rimi Street, Arena Riga and the Olympic Sports Center with a gym, swimming pool and sauna, with countless rooms for all types of sports activities.


Feel free to call, we will reserve a time to view the premises you are interested in.

Агент

Ieva Foto 2.jpeg

Alekss Bulinskis

+371 20498036

bottom of page